Weblog over Spinoza, Spinozisme en Spinozana

De naturâ Rationis est res sub quâdam æternitatis specie percipere
Het is de rede eigen om het eeuwige der dingen te zien.                                 Spinoza, Ethica II, 44 c2

Spinoza’s meest
waarschijnlijke
beeltenis
 

Spinoza's beeldengalerij 

Spinoza’s zegel met 'caute'

Spinoza merchandising

      Iconographia Spinozana

               1632   -   1677 

Spinoza-schilderijen, etsen, gravures & illustraties 

Spinoza-cartoons, comics & illustraties

Corpus Poeticum Spinozanum

Johannes Colerus, Korte, dog waaragtige levens-beschryving van Benedictus de Spinoza [PDF] Ethica-vert. van Dionijs Burger [PDF] Tractatus Politicus vert. van dr. Willem Meijer [PDF]                            Blogger en curator: Stan Verdult

Maandag a.s. verschijnt "De essentie van Spinoza"

Maandag 24 oktober begint bij de ISVW de themaweek “De actualiteit van Spinoza’s filosofie” [cf.]*. Die zal worden ingeleid door Maarten van Buuren. Dan verschijnt tegelijk bij ISVW Uitgevers zijn tweede boek over Spinoza: De essentie van Spinoza. [Eerder al in dit blog aangekondigd]. Best een gewaagde titel als je - met zijn eerste boek voor ogen - tegelijk beziet wat volgens Spinoza in 2/Def2 tot de essentie van iets behoort: “alles waarvan het bestaan noodzakelijk het bestaan van de zaak met zich meebrengt en waarvan het verdwijnen haar noodzakelijk wegneemt; of anders gezegd: de essentie is iets zonder wat de zaak niet kan bestaan en gedacht kan worden en omgekeerd is de essentie iets wat zonder deze zaak niet kan bestaan en gedacht kan worden.” Wezen en ding impliceren elkaar dus wederzijds.

Het was uiteraard meteen duidelijk dat met Spinoza in de titel niet Spinoza bedoeld kan zijn, maar de filosofie van Spinoza. Maar dan nóg: het wezen ervan geven! Ga er maar eens aanstaan. Het maakt zeer nieuwsgierig of Van Buuren dat wel gaat lukken.

 

*) De website van de VHS verwijst voor opgave - niet erg handig - naar www.landgoedisvw.nl/ -

Spinoza als wetenschapper erkend

Onder Spinoza scholars is er discussie of Spinoza ook wel als wetenschapper kan worden gezien. Er is in ieder geval twijfel (en niet alleen bij enkelen) aan zijn bijdrage aan de natuurwetenschap. Maar natuurwetenschap in strikte is niet de enige wetenschap en zeker heeft Spinoza bijgedragen aan de psychologie (zeker de eerste psychologen in de 19e eeuw, toen deze wetenschap opkwam, hebben flink geput uit Spinoza’s Ethica en dat deed ook Nico Frijda in De emoties, 1988) en verder is er uiteraard zijn bijdrage aan de (Bijbel-)hermeneutica. Reden waarom Rens Bod Spinoza in zijn De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora [Bert Bakker, 2010] opnam als vertegenwoordiger van de mens- en geesteswetenschappen.

Nu is, zo is te lezen in Trouw, Spinoza “officieel” erkend als (“echte”) wetenschapper. Het wetenschapsmagazine Quest heeft 23 ontvangers van de Spinoza-premie gevraagd om hun lijstje van beste wetenschappers in te sturen en daaruit is een Top-vijf van Nederlandse wetenschappers opgesteld, aangevoerd door Christiaan Huygens als de grootste wetenschapper die Nederland ooit heeft voortgebracht – met op de vierde plaats, jawel: Benedictus de Spinoza. [Waarom blijft men hem toch zo hardnekkig Baruch noemen?)

Al heb ik het nu zo op lijstjes (zeker niet als ‘het volk’ mag kiezen), maar deze uitkomst van dit selecte gezelschap mag op dit Spinoza-blog niet ontbreken.

 

Hegels worsteling met Spinoza helder toegelicht

Graag wijs ik hier op een interessant en helder artikel over Hegels ambivalente houding tegenover Spinoza. In kort bestek van zo’n slechts 13 pagina’s laat de auteur ervan ervaren hoe grondig Hegel met Spinoza bezig was, hoe hij hem meende te kunnen en moeten verbeteren, m.n. om ruimte te scheppen voor bewuste enkelingen, maar hoe die ook bij hem tenslotte gevangen zijn in een deterministisch-noodzakelijke structuur.

Antonios Kalatzis, “Gott oder Natur– oder Geist? Hegel über Spinoza” cf. academia.edu

Merkwaardig is dat er niet bij te vinden is dat het oorspronkelijk een lezing betrof tijdens een Colloquium die tenslotte in het volgende boek terecht kwam

Ana Honnacker & Matthias Ruf (Hg.), Gott oder Natur. Perspektiven nach Spinoza. LIT Verlag, 2015. Die uitgever geeft de hoofdstukken niet. De informatie daarover blijkt wel te vinden in dit blog 

Lees verder...

Nieuwe locatie en andere opzet website "Spinoza in Vlaanderen"

Karel D’huyvetters maakt vandaag op zijn – naar nu blijkt oude en verlaten – website “Spinoza in Vlaanderen” bekend dat hij sinds 15 oktober 2016 een nieuwe locatie (bij Weebly) voor zijn website heeft gevonden. Met– uiteraard – een nieuwe url: spinoza-in-vlaanderen.weebly.com/ en een geheel nieuwe, meer systematische opzet. U leest erover op zijn oude en nieuwe site. Een plaats, een forum voor discussie is ook de nieuw site niet geworden - hetgeen alleszins begrijpelijk is.

 

Webmaster Stan Verdult van Spinoza.blogse.nl feliciteert webmaster Karel D’huyvetters met zijn nieuwe frisogende “Spinoza in Vlaanderen” en wenst hem daarmee veel succes. De link naar zijn website zal weer in het rechterrijtje onder "Links" worden opgenomen.

De hertaling van 'Zedig onderzoek' van Dirk Santvoort uit 1709 is verschenen

Dirk Santvoort, een ijzerhandelaar en materialistisch denker die leefde van 1653 tot 1712, had enige werken geschreven die sindsdien geheel uit het geheugen verdwenen zijn. Alleen onder enkele deskundigen is hij nog bekend[1]; maar hij komt voor in de Radicale Verlichting van Jonathan Israel.  

Hubert Vandenbossche, die de hertaling door Michiel Wielema sponsorde van werken van Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen (verscheen 2014, cf. blog, blog en blog), en van Hendrik Wyermars, De ingebeelde chaos (verscheen in 2015, cf. blog) bevorderde nóg een hertaling. De oplettende lezer kon het in het blog van 26 juli 2016, “In Memoriam Hubert Vandenbossche (7 mei 1945 - 17 juli 2016)” al aangekondigd zien: “binnenkort zal dankzij Hubert nog verschijnen een werkje van de materialist en amateurwetenschapper Dirk Santvoort (1653-1712), Zedig onderzoek of de geleerdheid en wetenschap volmaakter en de zeden of manieren der mensen slechter zijn dan in voorgaande tijden (1709). Deze derde hertaling van Michiel die Hubert had gesponsord was helaas bij zijn overlijden nog niet verschenen.

Recent is het dan gepubliceerd met medewerking van uitgeverij Verloren, die echter niet als uitgever gezien wil worden. Op de website van Uitgeverij  Verloren is er niets over te zien, maar bij Bol.com is voor €10,- te bestellen:

    

Dirk Santvoort, Zedig onderzoek of de mensen nu beter leven dan vroeger. Hertaald en ingeleid door Michiel Wielema. Zonder uitgever, 2016, 88 pagina's - ISBN  9789082164350[1] Zo schreven B. Hamminga & B. Kerkhof "Keynesianism anno 1709. Dirk Santvoort about luxury" [op internet te raadplegen)

Lees verder...

Inutilis scientia Spinozana [232] Nieuwe Spinoza-karikatuur

Op 8 oktober 2016 plaatste ene Derek H. die vele tekeningen en karikaturen op zijn backpocketpress.com en instagram publiceert, daarop deze karikatuur van Spinoza. Ik zal hem als curator van Spinozana straks hier in de verzameling opnemen.

     

Affiche Spinozadag 2016 geeft thema "De actualiteit van Spinoza's politieke filosofie"

           

Eerder werd als thema aangegeven "Spinoza en Amsterdam" [cf. blog]. De formulering van het thema is echter gewijzigd, zoals op 't affiche te zien is. Maar zoals het affiche en onderstaande tekst van de ASK ook laten zien, blijft wel de opzet om e.e.a. vooral op Amsterdam toe te spitsen.

Lees verder...

Film "Spinoza, een vrije denker" is bij NPO Gemist nog te bezien

E.E. Powell’s lezing van [2] Spinoza's Idea Dei

In een eerder blog gaf ik aan twee lezenswaardige teksten van Elmer Ellsworth Powell te brengen uit het zesde hoofdstuk van diens Spinoza and Religion (1906). In het vorige blog was dat de paragraaf over Spinoza’s intellectus infinitus. Hier de paragraaf over Spinoza’s Idea Dei. Zelden of eigenlijk nooit tref je zo’n uitgebreide beschouwing aan over dat zo intrigerende begrip, waarover het hier in vele blogs en reacties erop is gegaan. Ik raak er maar niet op uitgekeken en biedt deze tekst ter lering aan.

Het maakte mij nog eens duidelijk te beseffen dat net als álle ideeën ook de idea Dei eveneens een begrip is dat formaliter door het attribuut Denken wordt gevormd. Dat wil overigens niet zeggen dat ik he eens ben met Powell, volgens wie het geen modus is: uiteraard is het zodra het gedacht is een modus (en wel onmiddellijke oneindige modus).

Ik kom dus terug van een lezing van 2/3 waardoor ik mij door Henk Keizer uiteindelijk had laten overtuigen en dat ik in het blog ”Herinterpretatie van de idea Dei [1]” van 04-08-2016, aldus samenvatte:

“Tot ik eindelijk op 2 augustus mij liet overtuigen door een argument van Henk, n.l. dat ik “het idee” van 2/3 niet mocht lezen als een ‘nieuw’ formeel idee, alle ‘formele ideeën waren gevormd rechtstreeks uit de attributen. Nee, dat ik nu eens moest zien dat ´t daar om een ander type idee ging n.l. een idee met een object en dat daar dus zowel het idee van Gods wezen als de objectieve ideeën van alle dingen geponeerd werden.”

Dit beschouw ik dus niet meer als juist. Nee, net als alle ideeën is ook de idea Dei een begrip dat formaliter door het attribuut Denken wordt gevormd. Maar het is, afwijkend van alle andere formele ideeën, tevens een idee met een object (Gods wezen én al wat uit dat wezen volgt). Het is daarmee een uiterst afwijkend en belangrijk begrip: het enige, waardoor vervolgens ‘geweten is’ dat alle formele ideeën een object hebben.
Adèle heeft (uiteindelijk) gelijk, als ze in een recente reactie [14-10-2016 @ 14:38  op
dit blog] schrijft: “Volgens mij bestaan die formele ideeën ook objectief in Gods verstand…” (wat zij erop over 1/17s laat volgen is hier niet relevant), maar dat is een gevolg van de idea Dei die we pas in 2/3 leren kennen: dát idee maakt (begrijpt) dat de bij de dingen behorende formele ideeën die dingen daadwerkelijk als object hebben. In 1/16 en 1/17s zijn de ideeën alleen nog maar formaliter door/in Gods attribuut Denken gevormd en ‘verzameld’ in het oneindige verstand.

Hierna dan die tekst van Powell.

Lees verder...

E.E. Powell’s lezing van [1] Spinoza’s intellectus infinitus

Zoals in het vorige blog aangegeven, breng ik hier een interessante paragraaf uit het zesde hoofdstuk van Elmer Ellsworth Powell’s Spinoza and Religion (1906).

Ik zeg niet dat hij hier de “laatste waarheid” brengt over wat Spinoza met het “oneindige verstand” bedoelt en hoe hij het gebruikt, maar hij geeft een behandeling vanuit een intensieve lezing die ieders eigen denken over dit onderwerp verder kan helpen. Ik wijs er hier op dat een belangrijk onderdeel van zijn betoog een kritiek op Spinoza’s gebruik van het idee-begrip is. Volgens hem gooit Spinoza ideeën als ‘logische inhoud’ (ideeën als inhoud, als betekenis) en ideeën als psychische verschijnselen (zoals ze voor de psychologie bestaan) door elkaar.

Lees verder...

Gouden Dolfijn voor film "Spinoza, een vrije denker"

Gisteren kreeg Robin Lutz in Cannes een Gouden Dolfijn uitgereikt voor zijn film ‘Spinoza, een vrije denker’ in het kader van de Cannes Corporate Media & TV Awards, en wel in de categorie "geschiedenis en beschaving." Er zijn zo'n 32 categorieën waarin evenzovele zilveren of gouden dolfijnen werden uitgereikt: wel de Oscars van de bedrijfsfilms genoemd.  

        

Spinoza.blogse.nl feliciteert Robin Lutz van harte met het behalen van deze trofee naast de Spinozapenning die hij eerder al van de Ver. Het Spinozahuis ontving. [Cf. AD, Nu.nl, cf.]

Waar zou Spinoza gezegd hebben "dat iedereen gelijk is?"

Bij een tweet van Nicoline Mulder is te lezen dat de Volkskrant vandaag over de film Spinoza, een vrije denker die vanavond op Npo2 wordt herhaald [cf. blog] schrijft:

 (Waarschijnlijk de invloed van Jonathan Israel?)

E.E. Powell over de intellectus infinitus, de idea Dei en de absoluta cogitatio

Over deze onderwerpen – vooral de eerste twee – waarop het in vele blogs en reacties is gegaan, kwam ik een tekst tegen die 110 jaar geleden verscheen van iemand die het (als methodist) uiteindelijk niet met Spinoza eens is, maar die hem wel zeer grondig en ‘charitable’ heeft bestudeerd en – een grote extra verdienste – zeer helder schrijft over wat hij bij Spinoza heeft gelezen.

Het gaat om Elmer Ellsworth Powell (1861- 1947) over wie ik op 05-09-2012 een blog had: Methodist schreef "Spinoza and Religion." In dat blog is alles over hem te lezen – ik hoef hem hier niet nader te introduceren. Van de week ontdekte ik dat hij in dat boek Spinoza and Religion dat in 1906 verscheen en in 1941 een herziene herdruk kreeg, uitgebreid en zeer helder ingaat op de in de kop van dit blog genoemde onderwerpen. Zo vaak heb ik gezocht naar goede uiteenzettingen, waarin op die onderwerpen en m.n. op de eerste stellingen van deel II van de Ethica wordt ingegaan, maar zo weinig is daarover te vinden. In dit en volgende blogs neem ik twee paragrafen over (het derde is te lang) van het zesde hoofdstuk van Spinoza and Religion:

 

Lees verder...

Spinoza's necessitarianisme verbeeld

Morgenavond laat tv-herhaling "Spinoza, een vrije denker"

Op donderdagavond 13 oktober (eigenlijk vrijdagnacht 14 oktober) om 0:05 uur zal op NPO2 door de EO de film Spinoza, een vrije denker worden herhaald.

Daarbij zal worden bekend gemaakt of Robin Lutz, de maker van de film, morgen tijdens het 7e Cannes Corporate Media & TV Awards in het Carlton Hotel in Cannes een Gouden of Zilveren Dolfijn gewonnen heeft. Of misschien zelfs de Grand Prix (of Witte Dolfijn). De documentaire is hoe dan ook in de prijzen gevallen.

Over het verstand bij Spinoza - het eindige en het oneindige

Poging tot bijdrage tot zicht op de “ontologie van het oneindige verstand” waar Henk Keizer naar vroeg in een reactie op het blog van 22 september 2016, “Het altijddurende onderwerp van "de eeuwigheid van de geest" bij Spinoza”, waarop 52 reacties kwamen.

Het onderwerp van het intellectus infinitus intrigeert mij al jaren en ik heb mij met de vraag naar hoe Spinoza dit intellect ziet vaak beziggehouden – ook in blogs of reacties erop. Spinoza gebruikt het begrip op enige plaatsen, maar wat bedoelt hij ermee, of: wat IS het.

Spinoza komt voor het eerst met de term ‘intellectus infinitus’ in Ethica 1/16

Ex necessitate divinae naturae infinita infinitis modis (hoc est omnia quae sub intellectum infinitum cadere possunt) sequi debent.
Uit de noodzakelijkheid van de goddelijke natuur moeten oneindige [dingen] op oneindige wijzen volgen (dat is alles wat onder een oneindig intellect kan vallen) [of: wat een oneindig intellect kan omvatten].

Zoals Spinoza de term ‘intellectus infinitus’ hier introduceert kan het lijken alsof het als een container is die, ontdaan van wat er in is, zelf ook nog iets is. Dat wil hier zeggen dat je, als je afziet van alle ideeën die het bevat, nog kunt vragen wat het ontische van het oneindige intellect is.

In het volgende hoop ik aan te tonen, dat het intellectus infinitus buiten de ideeën die het bevat, niet nog iets is. Kortom, het intellect is de verzameling ideeën waaruit het bestaat en niet méér.

Lees verder...

Nog eens over essenties bij Spinoza (een soort aanvulling)

In zekere zin in vervolg op een reeks blogs van vorig jaar over de essentie van particuliere dingen bij Spinoza (ik geef onder de links erheen) kom ik hier met een aanvulling, bevattende positief en teleurstellend nieuws. Ik begin met het positieve.

Een m.i. erg goed artikel van Karolina Hübner

Een zeer helder en m.i. overtuigend artikel dat in de Pacific Philosophical Quarterly zal verschijnen, maar dat Karolina Hübner al op academia.edu plaatste: “Spinoza on essences, universals, and beings of reason.”  

Het blijkt inmiddels gepubliceerd te zijn: Volume 97, Issue 1,  March 2016,  Pages 58–88 en het is op de website van Pacific Philosophical Quarterly eveneens in z’n geheel te lezen. Vandaar ook als PDF te downloaden.

Ze biedt een duidelijk inzicht in de twee hoofdbenaderingen die elk aanknopingspunten voor ´hun gelijk´ in Spinoza vinden: degenen die bij Spinoza alleen particuliere essenties zien en degenen die universele of soort-essenties zien. Vervolgens geeft zij een interessante eigen interpretatie die ze omschrijft als een constructivistische benadering die tussen beide een tussenweg aanwijst. Echt een aanrader.

De teleurstellende mededeling die ik moet doen is deze.

Lees verder...

Inutilis scientia Spinozana [231] Boekhandel in Istanbul goed voorzien van Spinozana

Zo blijkt uit deze tweet.

 

 

Inutilis scientia Spinozana [230] Spinoza als naam en restaurantformule ook in Egypte doorgedrongen

Spinoza in Egypte,

"a growing startup mid-sized independent Restaurant & Brand; management company, that owns and operates 3 concepts with current 5 stores across Egypt, It's head office in Heliopolis."

[Cf. - cf. en cf.]  

Spinoza - spray on canvas van Shaz

Lees verder...