Weblog over Spinoza, Spinozisme en Spinozana

De naturâ Rationis est res sub quâdam æternitatis specie percipere
Het is de rede eigen om het eeuwige der dingen te zien.                                 Spinoza, Ethica II, 44 c2

Spinoza’s meest
waarschijnlijke
beeltenis
 

 

Spinoza-beelden 

Spinoza’s zegel met 'caute'

Spinoza merchandising

      Iconographia Spinozana

               1632   -   1677 

Spinoza-schilderijen, etsen, gravures & illustraties 

Spinoza-cartoons, comics & illustraties

Corpus Poeticum Spinozanum

Johannes Colerus, Korte, dog waaragtige levens-beschryving van Benedictus de Spinoza [PDF] Ethica-vert. van Dionijs Burger [PDF]                            Blogger en curator: Stan Verdult

Spinoza's gedachtegoed aanwezig in de Spinoza Hall van de Universiteit Utrecht

 

De Spinoza Hall is één van de gebouwen op de International Campus Utrecht (ICU) dat dienst doet als onderwijsgebouw voor studenten van de faculteiten Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie(REBO) en Geesteswetenschappen. [Cf.]

Het pand is in 1912 gebouwd als onderdeel van een kazerne, de plek waar soldaten sliepen: de voormalige Kromhoutkazerne (ook Genie Kazerne). Het ontwerp van Kapitein der Genie P.J. Post van der Steur  is nu een rijksmonument.  Het was al sinds 1992 in gebruik door de universiteit, maar een grondige renovatie was nodig om het geschikt te maken voor de huidige gebruikers. Dat is de voorbije maanden gebeurd. Met ingang van het nieuwe studiejaar was het alweer in gebruik genomen en daartoe 8 september geopend (cf. twitter), maar a.s dinsdag, 6 oktober, wordt het nog eens officieel feestelijk heropend.

Dat Spinoza méér is dan alleen naamgever naam aan dit Utrechtse onderwijsgebouw, en dat ook iets van zijn denken is binnengehaald, doet deze Spinoza-blogger deugd.

Lees verder...

Alles wat klinkt - documentaire over componist Theo Loevendie’s werk aan de Spinoza-opera

                

Op 19 december 2013 had ik een blog over de crowdfunding voor het maken van een documentaire over het werk van de componist Theo Loevendie aan zijn Spinoza Opera. John Albert Jansen (producent en co-regisseur) zou samen met Marieke Rodenburg (co-regisseur en researcher) de film maken die de titel zou krijgen Een universele vogel. Het is ze gelukt. Het werd geen co-regie, maar Marieke Rodenburg tekende voor regie en camera, John Albert Jansen voor productie en scenario. En de titel werd niet Een universele vogel, maar Alles wat klinkt. Er werd een DVD gemaakt (zie onder)

Al zijn hele leven wilde componist en jazzmusicus Theo Loevendie een opera over de filosoof Benedictus de Spinoza maken. De documentaire Alles wat klinkt volgt het schrijfproces van de opera tot aan de uitvoering. Loevendie vertelt over zijn jeugd, zijn muzikale passies en zijn fascinatie voor alles wat klinkt. Afgewisseld met dagelijkse uitstapjes naar café Welling, waar hij op zijn 85ste als jazzmusicus nog regelmatig optreedt.

De co-producent die ze konden vinden in de Joodse Omroep heeft – wat ik vandaag pas ontdek – de documentaire uitgezonden op NPO2, op 27 september 2015 13:00 uur en herhaald op 2 oktober 2015 14.10 uur. Bij de NPO na te beluisteren (klik op deze afbeelding)

                                 [Still uit de NPO2-video]

Lees verder...

Breviarium Spinozanum: waarheidsijver is een bron van vriendelijkheid en zachtheid

Tegen het eind van de Tractatus theologico-politicus, in Hfst 20 §15, stelt Spinoza Amsterdam als voorbeeld van een stad die als bewijs kan dienen voor zijn stelling dat de overheid mensen vrij kan laten in hun meningen, waarin ze van elkaar kunnen verschillen, zonder dat ze elkaar schade berokkenen. Er is wel aangenomen (b.v. door Henri Krop) dat hij die lofrede op Amsterdam ironisch bedoelde (denk aan Adriaan Koerbagh). Ik betwijfel dat, als je ziet hoe die hommage aan Amsterdam is ingebed in een serieuze context. Daarna verwijst Spinoza – als voorbeeld van het tegenovergestelde - naar de verwoestende uitwerking van de overheidsinmenging in het geschil tussen remonstranten en contra-remonstranten. Hij wijst erop dat scheuringen niet voortkomen uit een grote ijver voor de waarheid (ex magno veritatis studio), maar uit heerszucht. Het is daar dat hij aan het magnum veritatis studium tussen haakjes toevoegt: die namelijk een bron is van vriendelijkheid en zachtheid. Hier de betreffende Latijnse passage:

praeterea schismata non oriri ex magno veritatis studio (fonte scilicet comitatis, & mansuetudinis), sed ex magna libidine regnandi;

Er staat niet ‘fons’ maar ‘fonte’ wat een duidelijke plaatsaanduiding (locatief) is, die dan – zo dacht ik aanvankelijk - eerder op veritas dan op een gekwalificeerde activiteit als ‘studio’ (ijver) zou slaan; maar bij nader inzien denk ik toch dat Spinoza het bedoelt als te slaan op de ijver voor de waarheid – hét streven van ware filosofen. Daarom mag je dit m.i. herformuleren tot het volgende Spinozistische adagium, waarbij je het uitleggend ‘scilicet’ (namelijk) kunt weglaten of beter: omzetten in ‘est’:

Veritatis studium est fons comitatis et mansuetudinis

De vertaling staat in de kop van dit blog (waarbij ik de vertaling van Akkermans lichtjes heb aangepast). Het is wel aardig nog eens te beseffen dat studie vooral ijver betekent - het serieus streven naar kennis ofwel conatus cognitionis! En dat "Summus mentis conatus summaque virtus est res intelligere tertio cognitionis genere." [5/25]

Tot zover wat ik in dit blog wilde schrijven. [De zinvolle toepassing als moraliteit voor dit blog kan iedereen zelf wel bedenken...]

Lees verder...

De casus Spinoza: symposium over herroepen banvloek op Spinoza

Dit nieuws breng ik als plaatje. Erop klikken brengt u bij de Rode Hoed.

Lees verder...

Boek over Tschirnhaus en zijn ontraadseling van het porseleinprocedé

Porselein werd in de 17e eeuw onder welgestelden in Europa buitengewoon populair en volop ingevoerd uit China. Uiteraard werd getracht het in Europa na te maken; zo ontstond o.a. het Delftsblauw, maar porselein was het niet. Dat namaken lukte onder meer niet daar de benodigde grondstoffen hier niet gevonden werden. Het verhaal over de speurtocht naar en de ontdekking van het procedé om porselein te maken is vaker verteld. Zie dit blog over de grote rol van Ehrenfried Walther von Tschirnhaus.

Welnu, recent verscheen van Edmund de Waal, een kunstenaar die al ruim 25 jaar met porselein werkt en wiens producten is in diverse musea tentoongesteld worden, een boek, waarin hij vertelt over zijn obsessie om alles over porselein te weten te komen. Hij gaat op onderzoek uit naar drie plekken in de wereld waar porselein wordt gemaakt, in China, Duitsland en Engeland, en wil ook alles te weten komen over de mathematicus Ehrenfried Walther von Tschirnhaus en diens bemoeienis met porselein. En vanwege diens connectie met Spinoza heeft hij zich ook een beetje in Spinoza verdiept. Dat laatste blijkbaar wat oppervlakkig, want hij laat hem corresponderen met Isaac Newton. Maar Von Tschirnhaus reist hij naar Dresden achterna – en hij schaft werk van hem aan. En hij beschrijft hoe Tschirnhaus via grote lenzen in staat was genoeg hitte te concentreren om Chinees porselein te smelten – een van de wegen om het geheim te achterhalen. Enfin, dat hele verhaal beschreef de auteur in:

Edmund de Waal, The White Road - a pilgrimage of sorts. Chatto & Windus, 24 Sept. 2015

Het wordt flink in de markt gezet. Cf. aparte website over het boek, cf. books.google

Het is, na ontdekking van een review in The Guardian, een vermelding op dit blog waard. [Zie ook dit blog waarvan ik bovenstaande afbeelding van Meissner porselein leende]

Schitterende bespreking door Han van Ruler van Alexander X. Douglas' "Spinoza & Dutch Cartesianism"

Bij de NDPR verscheen gisteren een schitterde bespreking door Han van Ruller (bijzonder hoogleraar Intellectuele geschiedenis van Renaissance en Barok aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) van het boek van

Alexander X. Douglas, Spinoza & Dutch Cartesianism: Philosophy and Theology, [Oxford University Press, 2015] – in dit blog gesignaleerd – zie ook dit blog over een review door Douglas).

Van Ruler vindt het een “elegant geschreven” hier en daar “verfrissend gedurfd boek” dat tot “new horizons of discussion” kan leiden.

Waar Spinoza in de TTP pleit voor (de praktische en politieke) scheiding van filosofie en theologie (waarbij het hem ging om het ontkrachten van de orthodoxe theologen), zou het diepere doel van zijn filosofische streven juist zijn om de ‘dubbele standaarden’ van de Cartesianen t.o. wetenschap en theologie (vooral De Raey en Wittich zouden die scheidingsthese voorstaan) op te heffen en terug te keren tot een manier van filosoferen die beide werelden (weer) zou combineren, waarmee (weer) een metafysische basis voor een ethica zou worden geboden. Spinoza zou het begrijpen van de oorzaken van natuurverschijnselen (weer) betekenis en leiding aan het menselijk leven willen doen bieden (maar dan zonder de scholastieke teleologische natuurinterpretatie).

Daarover gaat het.

De bespreking is op zichzelf al een hoogstandje van kennis van Descartes, Spinoza en Geulincx en van het geven van diepgaande kritiek die het boek in z’n waarde erkent. Je proeft dat Van Ruler, die Spinoza goed kent, net iets meer aan de kant van Descartes en Geulincx lijkt te staan.

Er is veel van deze bespreking op te steken. Lezing wordt door mij zeer aanbevolen.

Fraaie Spinoza-tekening van de Deense Mette Dreyer

Rune Lykkeberg heeft op Politiken.de een positieve bespreking van het boek van Carl Henrik Koch, Spinoza – kætter og filosof dat ik dit blog signaleerde. Volgens hem bouwt de auteur verder op de trilogie van Jonathan Israel. Het boek over de 17e eeuwse filosoof lijkt de reviewer dan ook zeer relevant, want "de hemel moet steeds opnieuw worden gesloopt."
Bij deze bespreking werd deze fraaie tekening van Mette Dreyer geplaatst.

Lees verder...

Seminario Spinoza de España viert z'n 25e verjaardag

Al lijkt de website al geruime tijd niet actief meer, toch viert de Spaanse Spinozavereniging, Seminario Spinoza de España, z’n 25e verjaardag. Dat gebeurt met een internationaal Spinoza-congres.

Vanaf gisteren tot morgen, 1 oktober 2015, heeft ter gelegenheid hiervan een driedaags internationaal congres plaats over Spinoza y la antropología en la modernidad. Het congres heeft plaats aan de Facultad de Letras de Ciudad Real en staat o.l.v. el profesor de Filosofía de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Carvajal. Men verdiept zich dus in de antropologische opvattingen van onze filosoof en wat die voor de huidige tijd betekenen.

Er worden lezingen gehouden door zón vijftigtal sprekers zoals: Maria Luisa Ribeiro Ferreira (Lissabon), Maria Luisa de la Cámara (Ciudad Real), Javier Peña (Valladolid), Steve Barbone (San Diego, VS), Diana Cohen (Buenos Aires), Daniela Bostrenghi (Urbino), Pierre-François Moreau (Lyon), Chantal Jaquet (Parijs), Diego Tatián (Córdoba, Argentina) en Miquel Beltran (Balearen). Uit Nederland zullen twee bestuursleden van de Vereniging Het Spinozahuis spreken: Dirk Noordman en Miriam van Reijen.

Lees verder...

De geest en z’n wil niet met het badwater van 'de illusie van de vrije wil' weggooien

Hoe gelukkig kunnen we ermee zijn dat de vrije wil een illusie is? Dat wordt m.i. vaak misverstaan.

Is het niet net zo als met de zon: we kunnen wel beter wéten, maar toch zien we een ‘kleine’ zon aan de hemel staan en dagelijks opkomen en ondergaan, alsof hij rond de aarde draait. Zo kunnen we wel – o.a. via de goede argumenten van Spinoza - wéten, dat de vrije wil niet bestaat, niet als ongeconditioneerde wil kán bestaan, maar toch kunnen we praktisch niet leven zonder die illusie.

Spinoza behandelt het probleem van het praktische handelen (de mogelijkheid ervoor) niet zo duidelijk in de Ethica, maar wel in de Theologisch-politieke verhandeling. Daar schrijft hij: “Voeg daar nog bij dat wij de samenhangende ordening en aaneenschakeling zelf van de dingen, dat wil zeggen: hoe de dingen in werkelijkheid zijn geordend en aaneengeschakeld, volstrekt niet weten; zodoende is het voor de praktijk van het leven beter, ja noodzakelijk, de dingen als mogelijk te beschouwen." (TTP, vert. Akkerman, p. 155, vetdruk van SV). Dat wil dus o.a. zeggen: in de praktijk van de vrije wil uitgaan, ook al is die een illusie. [Er is al vele malen door mij over geschreven, zie een overzicht ervan in dit blog]

Een week geleden verscheen deze tweet

gelukkig is de vrije wil een illusie #spinoza http://t.co/sTj2ikYryC

— Alexander Koene (@alexanderkoene) 23 september 2015
Lees verder...

Arabische Spinoza-blogger Raif Badawi krijgt de Sir Karl Popper Prijs

Aldus werd namens Raif Badawi getweet:

Raif Badawi is de Arabische met Spinoza vergeleken blogger [cf. blog van 19 jan. 2015], die gevangen zit vanwege zijn roep om vrijheid van meningsuiting; zie ook “Arabische Spinoza, Raif Badawi, nog altijd vast - schreef voor meer vrijheid en werd er zwaar voor gestraft” [blog] en blog van 8 juni 2015, ´Straf Arabische Spinoza, Raif Badawi, wiens 'misdaad' bestond uit bloggen om vrijheid, gehandhaafd.”
Zie ook twitteraccount van Ensaf Haidar, de vrouw van Raif Badawi die voor zijn vrijlating strijdt.

Wondermooi Spinoza-luisterspel van Theun de Vries

Gisteravond heb ik na de reactie van Leon Kuunders op het blog over de hoorspelen van Theun de Vries voor het eerst in zijn geheel kunnen luisteren naar het hoorspel dat De Vries in 1972 maakte en dat in 1977 ter gelegenheid van de 300e sterfdag van Spinoza werd herhaald.

"In 1971 gaf de NCRV aan Theun de Vries de opdracht tot het schrijven van een luisterspel. De keuze van het thema werd aan de auteur overgelaten. Theun de Vries had toen juist zijn Spinozamonografie uitgegeven. Hij had dus alle gegevens bij de hand voor een dramatische uitbeelding van beslissende momenten uit het leven van de wijsgeer.
In dit spel ziet Bento de Spinoza op zijn sterfbed - de grenslijn -  nog eens de gestalten van zijn jong gestorven moeder, zijn vrienden en relaties, nog ééns voert hij de dialoog met hen." [Aldus is te lezen in Bzzlletin 121 1984, Spinoza en de literatuur, blz. 43] 
 

Theun de Vries’ Spinoza of: Gesprekken op de grenslijn is een schitterend, met grote vakkundigheid en kennis van Spinoza´s leven en denken, liefdevol geschreven hoorspel, mooi geregisseerd door Wim Paauw en uitgevoerd door een sterk bezette cast. Daarin valt uiteraard de voordrachtkunstenaar Henk van Ulsen op die toen 45 jaar was, slechts tien maanden ouder dan Spinoza toen hij stierf.

Gesprekken op de grenslijn brengt ons Spinoza (Henk van Ulsen) aan het eind van zijn leven. Van op zijn sterfbed wordt hij bezocht en komt hij in gesprek met zijn overleden moeder Hanna Debora (Willy Brill). Hij herinnert zich de momenten waarop zijn leven een keer nam.  Die gesprekken worden achtereenvolgens gespeeld door zijn zwager Samuel de Casseras (Dick Scheffer), een Amsterdams juffertje (Corry van der Linden), zijn leermeester Latijn, de ex-Jezuïet dr. Franciscus van den Enden (Frans Somers), Adriaan Koerbagh (Paul van der Lek) als een dolende schim, de vroegere koopman en Spinoza’s vriend Jarig Jelles (Hans Veerman); vervolgens een scene met raadsheer aan het Haagse hof Abraham Johannes Cuffeler (Jan Borkus); dan volgt de scene over de moord op de gebroeders De Witt met zijn huisheer, de schilder Hendrik van Spyk (Tonny Foletta); de ontmoeting met Gottfried Wilhelm Leibniz (Wim van Rooij) en tenslotte met zijn vriend, de arts en literator dr. Lodewijk Meijer (Wim Paauw).

Lees verder...

Interview met Martin Saar, auteur van Die Immanenz der Macht

 

Martin Saar Foto© Laurin Schmid

In het Duitse Magazin politik & kommunikation een interview door Anne Hünninghaus met Martin Saar, Professor für Politische Theorie an der Universität Leipzig [cf.]. Het gesprek gaat vooral over het machtsbegrip. Verwijzend naar zijn Habilitationsschrift, Die Immanenz der Macht – Politische Theorie nach Spinoza [Suhrkamp Verlag, Berlin 2013 waaraan hier vele blogs gewijd werden] neem ik het gedeelte over dat over Spinoza gaat.

Sie haben sich stark mit der Machttheorie des holländischen Philosophen Baruch de Spinoza beschäftigt, der als Pionier der europäischen ­Aufklärung gilt. Was fasziniert Sie daran?

Spinoza ist ein unglaublich vielschichtiger Denker. Zwang und Freiheit, Ermächtigung und Entmachtung, destruktive und produktive Macht – all diese Aspekte setzt er in ein Verhältnis zueinander. Und er ist einer der ersten und radikalsten Denker der Demokratie, die er als eine besondere Form des Teilens und Handhabens der Macht versteht.

Inwiefern kann diese Theorie­ dem politischen Denken von heute Orientierung­ ­bieten?

Spinoza gibt uns eine wichtige Lektion über die Macht des Staats, dessen Institutionen und Machthaber zwar viele Dinge regulieren können, aber nie ganz souverän sind. Spinozas Formel von der potentia multitudinis, der "Macht der Menge" besagt, dass die Macht des Staats – ganz im demokratischen Sinne – von unten, vom Volk an das politische System vermittelt und kanalisiert werden muss. Damit bleibt sie dem Volk – ihrer realen Machtbasis – immer verpflichtet.

Lees verder...

Italiaanse uitgave "Spinoza Opere" herdrukt - 2048 pagina's € 32

De Italianen boffen maar. Ze hebben de keuze uit twee volledige uitgaven, die ze ook nog eens voor een spotprijsje kunnen aanschaffen.

In 2007 verscheen onder redactie en met een inleiding van Filippo Mignini en in vertalingen van Filippo Mignini & Omero Proietti:

                                           Spinoza, Opere.

In 2010 verscheen de dubbeltalige uitgave onder redactie van Andre Sangiacomo: Spinoza. Tutte le opere [cf. blog]. Momenteel € 40,80 [Cf.]

Een sinds deze maand is de uitgave van Filippo Mignini & Omero Proietti weer herdrukt: 2048 pagina’s € 32,00 (was € 65,00).
Kom daar in Nederland maar eens om.

          editie 2007                                             editie 2015 

Lees verder...

Zelfbewustzijn zou volgens Irvin D. Yalom ingebouwde functie van onze hersenen zijn

 

Met het ook op het komende "evenement" 'De grootsheid van de geest' (op 7 november 2015 in de Westerkerk in Amsterdam, cf. blog) heeft Filosofie Magazine contact gezocht met Irvin D. Yalom, de psychiater en schrijver van o.a. Het raadsel Spinoza.
Het artikel van Annette van der Elst n.a.v. dit telefoongesprek staat te lezen op de website van Filosofie Magazine. Hij spreekt uitvoerig over Spinoza.

Met de titel van dit blog geef ik mijn verbazing aan hoe onspinozistisch Yalom in dat interview spreekt, maar het kan uiteraard ook aan Annette van der Elst liggen.
Verder is het wel een aardig artikel.

Lees verder...

Jammer dat Theun de Vries’ hoorspelen over Spinoza niet op internet staan

Vandaag was ik even weer bezig met Theun de Vries en zijn hoorspelen over Spinoza. Wat jammer toch – en passant gezegd - dat de NCRV niet de gewoonte van de VPRO heeft en zulke dingen op internet zet.

              Beluister als voorbeeld dit stukje hoorspel     

 

Enfin, hier haal ik de alinea’s aan die over Spinoza handelen in Ineke Bulte’s artikel, “Over de hoorspelen van Theun de Vries:”

"Wie De Vries kent weet dat hij veel over Spinoza heeft geschreven; niet iedereen weet dat hij ook twee hoorspelen aan hem heeft gewijd. Het eerste daarvan werd in 1972 uitgezonden door de NCRV; het tweede vijf jaar later, in 1977, door de NOS.[1] Ze heten beide Spinoza; het eerste heeft als ondertitel Gesprekken op de grenslijn, en toont ons Spinoza op zijn sterfbed, in gesprek met zijn overleden moeder. Hij herinnert zich de momenten waarop zijn leven een keer nam. Het tweede spel heeft als ondertitel Portret van een mens, en dat is precies wat het is. Het is geen hoorspel met handelingen, personages en dialogen, zoals de andere spelen, maar een stemmenspel, een over verschillende stemmen verdeeld levensbericht, waarin naast die van Spinoza zelf, de stemmen van de leermeesters, de tijd, de vriendschap en de filosofie aan het woord komen.

Op doeltreffende wijze wordt de luisteraar in aanraking gebracht met enkele belangrijke punten uit Spinoza's gedachtengoed: de gelijkstelling - Deus sive natura - van God en Natuur, en zijn visie op de staat als de instantie ‘die de vrijheid van onderzoek, geweten, studie en publikatie bevordert’, die De Vries zich heeft eigen gemaakt, zoals De zaak Calas en Engel in het harnas getuigen. Het spel voor de NOS geeft bovendien De Vries' beeld van de doorwerking van Spinoza, onder andere als een van de wegbereiders van de Franse revolutie[2] en als voorloper van het internationale marxisme. Ook in deze spelen maakt De Vries gebruik van de retorische figuur, geheel met de hoofdpersonen en hun geestverwanten mee te denken, en de tegenpartij, waar deze in beeld komt, als dom en verdeeld voor te stellen.”


                 Theun de Vries: foto: Hans Vermeulen

 

[in: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 3. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1985 - DBNL][1] Spinoza of: gesprekken op de grenslijn, een spel van anderhalf uur, definitief getikt in maart 1972, ging op 2 oktober 1972 in première, vergezeld van een gesprek tussen Theun de Vries en Wim Ramaker. De rol van Spinoza werd gespeeld door Henk van Ulsen, de regie was in handen van Wim Paauw. Rijnsdorp schreef erover in Trouw (19 december 1972): ‘In het luisterspel heeft hij gelegenheid gehad zijn romantiserende impulsen bot te vieren; het boek daarentegen is (...) een echte biografie.’ De Hongaarse vertaling van dit spel werd gepubliceerd.
Spinoza, portret van een mens was onderdeel van een tweetal programma's over Spinoza, dat als co-produktie van NOS en BRT tot stand kwam, ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat Spinoza driehonderd jaar geleden gestorven was. Het werd op 18 februari 1977 uitgezonden, in de regie van Bert van der Zouw. De NCRV herhaalde haar Spinozaspel op 21 februari 1977

[2] In een gesprek voor de VARA-gids, dat Martinus Schroevers met hem voerde over De zaak Calas, noemt De Vries ook Voltaire ‘één van de bronnen’ van de Franse revolutie.

Lees verder...

Ook Nieuw Israëlietisch Weekblad is ambivalent over de Spinoza-film

De Volkskrant en Trouw blijven tot nu toe nalatig in het geven van een filmrecensie - zou dat op iets duiden? Het Nieuw Israëlietisch Weekblad publiceert vandaag een recensie van de film door Jaron Beekes, de auteur en tekenaar van de graphic novel uit 2011: De lens van Spinoza [cf. blog]. Met de titel van de recensie ["Wereldberoemd, maar onbekend"] en de eerste zin ["Met de documentaire Spinoza, een vrije denker wil regisseur Robin Lutz de ietwat vergeten filosoof Baruch de Spinoza onder het stof vandaan halen. Maar of hij daarin slaagt?"] stelt de bespreker zich op achter het beeld dat de filmmaker oproept.

Jaron Beekes vindt Baruch Spinoza (voor joden is en blijft hij altijd Baruch), zoals ook al bleek bij de presentatie van zijn stripverhaal, maar 'eigenwijs'. Die term duikt ook op in deze bespreking, hoewel niet duidelijk wordt waar dit uit blijkt, laat staan of dat beeld uit de film oprijst.

Voor de recensent “dreigt de film te verzanden in een geschiedenisles van anderhalf uur, ook waar het Spinoza’s leven betreft: toen ging hij hier wonen, toen weer daar.” Toch eindigt hij met: “Al met al is Spinoza, een vrije denker een nuttige, leerzame documentaire, die helaas de ambitie heeft om tegelijkertijd ook speelfilm en zelfhulpboek te zijn."

Kortom, net als deze blogger [cf. blog], de Spinoza-nerd zoals Nelleke Noordervliet ze onderscheidt van de klepelzoekers [cf. blog], wordt Jaron Beekes in zijn beoordeling van de film heen en weer geslingerd tussen pro’s en con’s.  

 

Lees verder...

Spinoza in Roemenië

Aan de eerdere blogs over Spinozana in Roemenië, het blog van 15-11-2014 “Inutilis scientia Spinozana [55] TIE in Roemenië,” en het blog van 02-07-2015 “Inutilis scientia Spinozana [123] Spinoza Colectia Texte Filosofice in Roemenië” over Ethica-vertalingen, en na het blog van 03-08-2015 over "Iosif Glicsman (1871-1938) joodse arts, schreef onder pseudoniem Dr. Ygrec over Spinoza én over eugenetische sterilisatie", voeg ik weer een blog toe waarvan ik het niet passend vind het onder te brengen in de rubriek “Inutilis scientia Spinozana.”

In 1929 verscheen in Boekarest, Roemenië, de vertaling uit het Latijn van de Ethica door prof. S. Katz:

B. Spinoza, Etica demonstratã dupã metoda geometricã - trad. din limba latinã de S. Katz. Bucuresti : Casa scoalelor, 1929 [cf. en woldcat en ro.wikipedia]

Aan de Facultatea de Filosofie - Universitatea din Bucuresti is ondermeer verbonden de Societatea Românã de Filosofie [Cf.]. Deze Societatea Românã de Filosofie werd de eerste filosofische uitgever in Roemenië. En haar eerste uitgave werd een boek, uitgegeven in 1930 ter herdenking van het 250e sterfjaar van Spinoza [1927]. Dat boek bestond uit een uitgebreide inleiding door I. [Iosif ] Brucãr (van ruim 165 pagina’s) en deze vertaling uit het Latijn van Spinoza's Ethica door S. Katz. [Cf.  Constantin Schifirneþ, “Filosoful în spaþiul public”, academia.edu ]. Dat was dus

Iosif Brucãr, S. Katz, B. Spinoza: 250 ani de la moarte. [traducere din latina de S. Katz cu un studiu despre filosofia lui Spinoza de I. Brucar] Societatea Românã de Filosofie, Bucureºti, 1930 - 224 p. : fig. [zie deze catalogi: cf. en cf.]

Lees verder...

De Ethica vertaling van Dionijs Burger via dit blog

Dionijs Burger (1820 - 1891)De vertaling van de Ethica die Dionijs Burger omstreeks 1860 maakte, had de eerste vertaling na De Nagelate Schriften zullen zijn, als hij hem aan de drukker had toevertrouwd. Nu was die van Herman Gorter in 1895 de eerste.

Piet Steenbakkers beoordeelde Burger's vertaling als 'een indrukwekkende prestatie' in een 'zorgvuldig en trefzeker' handschrift. Dat handsschrift was in handen van de Vereniging Het Spinozahuis gekomen die er aanvankelijk niets mee deed. 

Ruim tien jaar geleden heeft een aantal mensen o.l.v. Leon Kuunders de handgeschreven vertaling van D. Burger gedigitaliseerd. Hij is sindsdien in diverse formaten te vinden op despinoza.nl en op de website van de VHS.

Ik heb vanmiddag gewerkt aan een PDF in een iets andere vorm. Ik heb er ter navigatie enige hyperlinks in aangebracht. Dit PDF is hier  aan te klikken en blijft bovenaan in de kop van dit blog permanent zichtbaar. De vertaling is het m.i. waard vaker geraadpleegd te worden.  

Zie op dit blog van 23 maart 2010 meer over Dionijs Burger.

Spinoza: wijze, zonderling of horzel?

Mei volgend jaar gaat het volgende boek verschijnen van

Justin E.H. Smith, The Philosopher. A History in Six Types. Princeton University Press (May 7, 2016)

 

Op zijn website laat de auteur weten dat hij de volgende typen gaat behandelen:

the Sage, the Ascetic, the Mandarin, the Courtier, the Curiosus/a, and the Gadfly; dus

de wijze, de asceet, de mandarijn, de hoveling, de zonderling en de horzel.

Gezien de cover die hij op zijn site al wel geeft (maar die de uitgever en Amazon nog niet hebben, de uitgever geeft zelfs nog helemaal geen informatie en beweert de auteur nog niet te kennen...), blijkt dat hij ook Spinoza gaat onderbrengen. Bent u benieuwd hoe hij Spinoza gaat typeren? Ik niet echt, want ik houd niet zo van dit onderbrengen in laadjes. In de titel van het blog geef ik drie overblijvende mogelijkheden, nadat de volgende drie zeker dienen af te vallen: de asceet, de mandarijn, de hoveling.

Spinoza-film o.a. opgenomen in het Haagse Heilige Geest Hofje

Geleidelijk aan komen we steeds meer te weten over hoe en waar de film van Robin Lutz, Spinoza. Een vrije denker, werd opgenomen. We kregen al een foto uit het Amsterdamse Stadhuis te zien [cf. blog]. Gisteren voegde de webmaster van Het Heilige Geest Hofje in Den Haag een pagina "Spinoza in Het Heilige Geest Hofje" toe, waaruit blijkt dat daar in de tuin werd gefilmd én dat in de Regentenkamer deze scene werd werd opgenomen [interessant erover te lezen]:

 

v.l.n.r.: Rowin Prins - acteur, Edo Kuipers - camera, Robin Lutz - regie en productie, Rob de Barbanson - scenario en Koos Westhoff – licht