Weblog over Spinoza, Spinozisme en Spinozana

De naturâ Rationis est res sub quâdam æternitatis specie percipere
Het is de rede eigen om het eeuwige der dingen te zien.                                 Spinoza, Ethica II, 44 c2

Spinoza’s meest
waarschijnlijke
beeltenis
 

 

Spinoza-beelden 

Spinoza’s zegel met 'caute'

Spinoza merchandising

      Iconographia Spinozana

               1632   -   1677 

Spinoza-schilderijen, etsen, gravures & illustraties 

Spinoza-cartoons, comics & illustraties

Corpus Poeticum Spinozanum

Johannes Colerus, Korte, dog waaragtige levens-beschryving van Benedictus de Spinoza [PDF] Ethica-vert. van Dionijs Burger [PDF]                            Blogger en curator: Stan Verdult

Zie hoe gelovige katholieken Niels Stensen aan zijn heiligverklaring willen helpen

Niels Stensen's graf in een aparte zijkapel in de San Lorenzo basiliek in Florence. Via papiertjes op de sarcofaag wenden gelovigen zich tot de ‘zalige’ Stensen in de hoop op een wonder op zijn voorspraak. Wonderen zijn namelijk nodig voor zijn heiligverklaring.

Niels Stensen (1638  – 1686), ook wel bekend onder zijn gelatiniseerde naam Nicolaus Steno of Stenonis, was een geniaal anatoom, natuuronderzoeker en geoloog en… katholiek bekeerder. Na een studie medicijnen in zijn geboorteland Denemarken vertrok hij naar Nederland waar hij studeerde en onderzoek deed in Leiden en Amsterdam. Dat hij een bekende was van Spinoza is bezoekers van dit blog uiteraard bekend en vooral dat we via zijn snode acties (het aftroggelen van het Ethica-manuscript aan baron von Tschirnhaus en dit aan de Vaticaanse Inquisitie te overhandigen) een handschrift van de Ethica bewaard is gebleven.

Steno stierf in Schwerin maar wilde graag in Florence begraven worden. Zo werd zijn lijk in linnen gewikkeld en via Hamburg en Livorno daarheen vervoerd. Hij werd begraven in de grafkelder waarin ook de De' Medici begraven liggen. In 1946 werd zijn graf bloot gelegd. En in 1953 werden zijn restanten in processie door de stad gevoerd, waarna ze werden herbegraven in een kapel die naar hem is genoemd. Uit die tijd dateert dus deze sarcofaag. Op 23 oktober 1988 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Hij heeft of geen haast met het laten verrichten van wonderen of - vanwege dat hij van de TTP kennis  genomen heeft - het lukt hem niet.

Enfin, zo hebben katholieken en spinozisten  elk hun eigen interesse in Steno.  [Foto: Haescher in artikel "Ein Lebensweg quer durch Europa"]

Welke nieuwe Spinoza-biografie?

In korte tijd kom ik de mededeling tegen dat iemand een nieuw biografie van Spinoza aan het lezen is. Zo zou modekoning Karl Lagerfeld bezig zijn met "a new biography on Dutch philosopher Baruch Spinoza" [cf.] Maar deze week ben ik zo'n mededeling nog een keer tegengekomen.

Naspeuringen leveren tot heden niets op. Wel het volgende, maar dat zal niet bedoeld zijn.  

The Good Atheist: Three Early Biographies of Spinoza. Amazon Digital Services, Inc. [Kindle e-book] March 29, 2014, 69 pages

 

Philippe Cassuto's handreiking bij de studie van de TTP

Het lijkt me meer iets voor specialisten, maar misschien hebben amateur Spinoza scholars er ook iets aan.

Philippe Cassuto is hoogleraar Hebreeuws en Hamito-Semitisch aan de Universiteit van de Provence, in de afdeling van de Études Moyennes-Orientales, die het Arabisch, Berbers, Turks, Hebreeuws, Iraans en Semitisch bestudeert.

In 1998 kwam hij met een boek waarin hij (alleen uit het eerste hoofdstuk) van de Tractatus theologico-politicus, van alle Bijbelcitaten (targumim) de tekst in de brontaal geeft, maar ook uitleg van de grote Joodse commentatoren als Abraham Ibn Ezra; Delmedigo, Joseph Solomon, Raalbag (Rabbi Lévi Ben Gershom); Rashbam (Rabbi Shemuel Ben Méir) ; Ramban (Rabbi Moshe Ben Nahman of Nachmanides); Rashi (R. Selomo ben Itshaq). Daarbij maakt hij bij zijn toelichting ook gebruik van het Compendium Grammatices Linguae Hebraeae uit Opera Posthuma.

Lees verder...

Vandaag Spinoza's 383e verjaardag

Lees verder...

Vele tweets over de Spinoza-film bij de Joodse Oproep

Hier twee uit vele tweets

Interessante documentaire van de @joodse_omroep over #Spinoza. Daar kan ook de #moslim wereld wat van leren. pic.twitter.com/Q5qnyHLChs

— Roelof Kingma (@roelof60) 22 november 2015
 

Ik bedoel,zou#moslimsomroep de humanistische visie hebben om zoals #joodsomroep n afvallige moslim te eren? ik betwijfel dat #Spinoza #NPO2

— DamonGolriz| ÏÇãæä(@DamonGolriz) 22 november 2015

Een Spinoza-debat in de VS van Amerika

        “In my youth Spinoza was a hobgoblin; now he is a saint"

                                                                           (Ralph Waldo Emerson)

Naar aanleiding van mijn recente blogs over Ethan Allen Hitchcock, ontdekte ik dat, zij het op een iets bescheidener schaal, eind 1830-iger jaren in de Verenigde Staten van Amerika een enigszins vergelijkbaar debat heeft gewoed als de Spinoza-Strijd, meestal als Pantheismusstreit aangeduid, die in Duitsland in 1785 door Jacobi begonnen was. In Amerika betrof het een debat dat zich vooral binnen de unitaristische tak van het christendom afspeelde, waarbij zich tegenover een meer radicale een meer conservatieve stroming aftekende.

Ook die ‘strijd’ bestond meer uit een uitwisseling van uitgegeven preken, pamfletten en boeken en was nauwelijks een echt debat in de letterlijke zin van het woord. Het wordt in de literatuur aangeduid als:

The Norton – Ripley-debate of The Divinity School Address-debate  

 

Lees verder...

Boudewijn Büch en Spinoza (het exploiteren van - )

Over een jaar zal de door Eva Rovers geschreven biografie van Boudewijn Büch verschijnen. Dit blijkt uit een door haar gesigneerd typoscript ("eerste druk") dat ze als ‘gast veilingmeester’ sinds eergisteren op catawiki aanbiedt. Daarnaast zijn er onder haar veilingmeesterschap nog enige Boudewijn Büchiana in de aanbieding, die door anderen worden ingebracht, die ze zo mag je aannemen tijdens haar werk aan die biografie leerde kennen. Daaronder eerste drukken, exemplaren met Büchs handtekening en… het “dokument humain” Boudewijn Büch - Propostio XXXI - Spinoza - 1980 dat wordt aangeboden door ene Napshop [catawiki].

 

Uit de toelichting blijkt dat deze stelling uit Spinoza's Ethica werd ingezet in de openbaring van een passionele verliefdheid.

Lees verder...

Fluctuat nec mergitur

Het motto dat Parijs in z’n stadswapen heeft, Fluctuat nec mergitur [wordt heen en weer geslingerd maar zal niet zinken], zal de bewoners - naast de wereldwijde sympathiebetuigingen - wellicht helpen overeind te blijven.

   

Hier droegen ze op de dag na de aanslagen hun motto uit op de Place de la République.

                 Van een blog getiteld: Ultimi Barbarorum!

In het wapen staat dat motto onder een scheepje op de golven. Bij die afbeelding en die spreuk moet ik eraan denken hoe vaak Spinoza het heeft - b.v. in het voorwoord van de TTP - over het emotioneel heen en weer geslingerd worden als een scheepje op de golven. Hij geeft in z'n Ethica aan hoe je daarmee om kunt gaan.

Ik vermoed dat Parijs er in deze dagen wel wat aan heeft dat er in die stad zoveel aan Spinoza-studie wordt gedaan. Denk aan de vele publicaties en het al jaren regelmatige aanbod aan studiebijeen-komsten over Spinoza’s denken. Het zou me niet verbazen als dit nu zijn vruchten afwerpt om het hoofd koel te houden en zo rationeel mogelijk te reageren.


[cf. blog van vijf jaar geleden, waarin schreef: Zie Spinoza daar staan aangeven waar het bootje op de woeste golven heen moet... ]

Weer blijkt hoe bruikbaar zijn spreuk Ultimi Barbarorum is [cf. blog]

Lees verder...

Filosofía de Leibniz y de Spinoza en 3 minutos

Lees verder...

Documenten Spinoza-schilderijen van Shoshannah Brombacher weer bereikbaar

                                        The Ethica of Spinoza.
Artist (painting and introduction): Shoshannah Brombacher, Ph.D.                      Oil on canvas, 24 X 20 inches, New York 2007
 

De in Nederland geboren en getogen, maar in New York werkzame kunstenaar Shoshannah Brombacher maakte twee fascirende schilderijen: The Ethica of Spinoza (2007, cf. blog) en Deus sive Natura (2012, cf. blog). Van beide maakte ze een uitvoerig document met toelichting en veel illustraties.

Deze publiceerde ik voor haar op mijn website benedictusdespinoza.nl. Daar deze langdurig als besmette site door pc-beveiligingsprogramma's werden geweerd, zijn die documenten lange tijd niet bereikbaar geweest. Ik heb ze inmiddels kunnen verplaatsen, hoewel ze per stuk eigenlijk te omvangrijk waren. Het kan dus zijn dat ze alsnog van die nieuwe webstek worden geweerd. Maar vooralsnog werden ze wel geaccepteerd.

PDF “The Ethica of Spinoza"        PDF “Deus sive Natura”

Film 'Spinoza, een vrije denker' zondag uitgezonden door de Joodse Omroep

 

A.s. zondag, 22 november 2015, om 13:00 uur wordt Robin Lutz’ film 'Spinoza, een vrije denker' voor de Joodse Omroep uitgezonden op NPO2.

Voor degenen die de film dan niet kunnen zien, bijvoorbeeld degenen die naar de Spinozadag in Paradiso gaan, is goed te weten dat er een herhaling komt op vrijdag 27 november om 14.20 uur. [Cf. Joodse Oproep]

Voor meer informatie over de film: type in zoekvenster de woorden film Spinoza.  

Ethan A. Hitchcock's vergelijking van Spinoza en Swedenborg [Vervolg 2]

Zoals ik al eerder aankondigde lijkt het me zinvol om – na introductie-blog en vervolgblog  - iets van het werk van Hitchcock te laten zien.

In zijn Chapter XII [comparing Swedenborg and Spinoza: p. 263-331 – books.google] van

Ethan Allen Hitchcock, Swedenborg, a Hermetic Philosopher: Being a Sequel to Remarks on Alchemy . and the Alchemists. Showing that Emanuel Swedenborg was a Hermetic Philosopher and that His Writings May be Interpreted from the Point of View of Hermetic Philosophy. With a Chapter Comparing Swedenborg and Spinoza [D. Appleton, 1858 – books.googlearchive.org]

geeft hij nog eens het vergelijkend overzicht dat hij eerder al in 1846 had gebracht in zijn The doctrines of Spinoza and Swedenborg identified. Zoals aan bovenvermelde paginanummers is te zien is het hele hoofdstuk veel te groot. Na een inleiding citeert hij vergelijkenderwijs teksten uit eerst Swedenborg en dan Spinoza over: God, modi, kennissoorten en heil. Ik breng hier alleen die inleiding en de eerste thema’s, God en modi. Dat omvat al 20 pagina's uit zijn boek; voor de rest verwijs ik naar het gedigitaliseerde boek zelf.

Daar ik geen aanleiding zie om nog eens een apart blog aan Emanuel Swedenborg te wijden, plaats ik hier zijn afbeelding i.p.v. nog eens Hitchcock..

Lees verder...

Ethan A. Hitchcock's vergelijking van Spinoza en Swedenborg [Vervolg 1]

Het vorige blog introduceerde, “Ethan A. Hitchcock (1798 - 1870) VS-Legergeneraal verdiepte zich in Spinoza en Swedenborg.” Diens vergelijking van Swedenborg met Spinoza is best wel uniek. Bij de Duitse Spinozabibliografie wordt op ’t zoekwoord ‘Swedenborg’ alleen Hitchcock’s werk getoond. Hoewel er uiteraard zeer grote verschillen bestaan tussen Swedenborg en Spinoza heeft Hitchcock frappante overeenkomsten kunnen aanwijzen die aannemelijk maken dat Swedenborg flink wat aan Spinoza heeft ontleend en dus veel studie van Spinoza moet hebben gemaakt. Voor ik in een volgend blog een gedeelte van Hitcock’s tekst breng, citeer ik eerst het volgende over zijn eerste vergelijkende studie, die hij vervolgens verwerkte in het 12e hoofdstuk van zijn Swedenborg, a Hermetic Philosopher:

Lees verder...

Ethan A. Hitchcock (1798 - 1870) VS-Legergeneraal verdiepte zich in Spinoza en Swedenborg

Ethan A. Hitchcock was beroepsmilitair in het leger van de VS. Gedurende de Amerikaanse burgeroorlog (1861 – 1865) was hij generaal-majoor. Daarnaast was hij ook schrijver. Hij was de kleinzoon van de Amerikaanse revolutie-held Generaal Ethan Allen. In 1814 begon hij aan de Militaire Academie West Point en van 1817 tot 1825 doorliep hij verscheidene promoties, waarna hij in 1825 terugkeerde naar West Point als assistent instructeur en vervolgens als Commander of Cadets. Vanaf 1833 nam hij deel aan militaire acties in de tweede Seminole oorlog, een van de bloedigste indianenoorlogen uit de geschiedenis, en bij het uitbreken van de Burgeroorlog werd hij wederom ingezet en werd hij tevens adviseur van President Abraham Lincoln. In 1867 ging hij met pensioen.

Tussen zijn vroege militaire dienst en z'n terugkeer naar West Point ontluikte zijn interesse in filosofie, wegens problemen die hij had met de geloofwaardigheid van delen van de Bijbel. Hij wendde zich vooral tot alchemistische, esoterische en Hermetische teksten. Hij was een verwoed verzamelaar van alchemistische werken, waarvan de St. Louis Marcantile Library er meer dan 250 van hem bezit. Hij zag Swedenborg als een Hermetisch filosoof, maar ontkende dat die 'het geheim' van de Hermetische filosofie had ontraadseld. Ook hield hij zich intensief met Spinoza bezig. Hij hield niet van een meer 'mystieke lezing' van Swedenborgs teksten. Hij publiceerde twee teksten over Spinoza en Swedenborg tussen wie hij vergelijkende studie maakte. Hij is, als ik het wel heb, de enige die dit ooit deed.

  Ethan Allen Hitchcock, The doctrines of Spinoza and Swedenborg identified: so far as they claim a scientific ground: in four letters. Boston, Munroe & Francis; New-York, Charles S. Francis & Co., 1846 - 36 pp.

  Ethan Allen Hitchcock, Swedenborg, a Hermetic Philosopher: Being a Sequel to Remarks on Alchemy and the Alchemists. Showing that Emanuel Swedenborg was a Hermetic Philosopher and that His Writings May be Interpreted from the Point of View of Hermetic Philosophy. With a Chapter Comparing Swedenborg and Spinoza. D. Appleton, 1858 – books.googlearchive.org

Lees verder...

Inutilis scientia Spinozana [173] Met Turks Spinozaboekje in een hoekje

 

Op een Turkse website getiteld kitapçýda [de boekhandel] werd enige dagen geleden deze foto geplaatst. De jonge vrouw kijkt het boekje in dat ik in een blog van 13 mei 2014 signaleerde:


Moris Fransez, Spinoza'nin Tao'su. Akilli Inançtan Inançli Akla. Yol yayinlari [Publications], Istanbul, 2004 / reprint Kabalci Yayinevi, 2012

Om ook hier te bewaren, met het bijschrift:

Spinoza'nin Tao'su... Akilli inançtan inançli akla...iyi bir yasam arayisi. Iç özgürlüge giden yol... Etkileyici... Etik felsefeyle ilgilenenlere... (Morris Fransez)

NRC-column van Louise O. Fresco over Spinoza en de kracht van de vrije rede

Van twee kanten bereikte mij de tip dat Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur Wageningen UR en schrijfster, in haar column vandaag in NRC-Handelsblad, getiteld “De kracht van de rede is onuitputtelijk”, uitvoerig aandacht besteedt aan Spinoza. De column is op de NRC-website voor iedereen toegankelijk.

Zij was de avond van de 13e november voor een debat in Parijs. Tegenover de barbaarse aanval van de IS-jihadisten plaatst zij het wapen, het verzet van de redelijkheid – en schrijft “Niemand belichaamt die vrijheid van de rede meer dan de grote filosoof Spinoza.” Waarna ze nog even nader ingaat op Spinoza. Aardig is ook dat onderaan haar column links naar andere artikelen over Spinoza zichtbaar zijn gemaakt.

De tipgevers bedankt.  Foto Louise O. Fresco:  Jeroen Oerlemans.

DVD 'Spinoza, een vrije denker' is uit

Op de website van filmmaker Robin Lutz is er nog niets over te vinden, maar de winkel van het Haags Historisch Museum bracht vandaag deze tweet:

 

De DVD 'Spinoza, een vrije denker' ging in september in première bij @Pathe en is nu verkrijgbaar in onze museumwinkel voor €17,50 #spinoza

— Haags Hist. Museum (@haagshistorisch) 18 november 2015

Nieuw werk van Eric Delassus

Nog maar net verscheen van Eric Delassus, Le sujet, La philothèque. Bréal [cf. AAA, Vrin, review],

 

of er wordt voor begin volgend jaar alweer aangekondigd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Delassus, Spinoza. Ellipses  [Collection: Connaître en citations], febr, 2016 [cf.]  

 

Eerder verschenen van hem:

   

Penser avec Spinoza. Vaincre les préjugés.  Éd. Bréal, 2014

 

   

De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Presses Universitaires de Rennes, 2011 [Facebook]

 

   

Zijn blog:  http://cogitations.free.fr/

Adèle’s poging tot onderbouwing van het bewijs dat de mens in essentie God is

N.a.v. de blogs van 31oktober 2015, “Breviarium Spinozanum: Eén idee op twee manieren bezien,” en van 5 november 2015, “We hebben wel een idea Dei,” heeft Adèle haar reacties – mede naar aanleiding van reacties van anderen daar weer op - nog eens overdacht en in een meer systematisch beargumenteerd betoog opgeschreven. Uiteraard geef ik haar hier de gelegenheid om als gast een blog te vullen. De inhoud ervan komt uiteraard geheel voor haar rekening en geeft niet mijn interpretatie van Spinoza weer. Haar tekst is hieronder te lezen én is tevens hier als PDF (versie 3) geplaatst. Ik zal niet in dit blog al reageren, maar mij onder de reactie-gevers begeven.

Lees verder...

Spinoza-cartoon van Nacho García

In het vorige blog liet ik zien dat in een reeks e-books waarin o.a. verscheen dr. Joan Solé, Spinoza, La filosofía de modo geométrico [Hachette (Biblioteca Descubrir la Filosofía, #20), 2015 - 143 pages] op de ‘cover’ cartoons aangebracht werden, gemaakt door Nacho García.

Zie hier het portfolio van Nacho Garcia Benavente; en hier de pagina met de filosofen-cartoons van zijn hand, waartussen niet die van Spinoza zit. Hieronder deze Spinoza-cartoon, zoals hij op dat boek van Joan Solé staat en rechts geplukt van de cover van een Italiaanse uitgave van het boekje [cf.]: