Zou Spinoza model hebben gestaan voor Nietzsche's Zarathustra?

Vandaag heb ik iets stouts gedaan. Iets dat niet geoorloofd is, maar waar toch eigenlijk tamelijk weinig kwaads in schuilt: ik jatte een op internet geplaatst artikel en bracht het - na wat vormverandering - onder bij de secundaire literatuur op benedictusdespinoza.nl.

Ik was al een paar maal eerder op die pagina gestuit met het lange artikel van Endre Kiss, Von Spinoza als Vorbild des Zarathustra bis zur Materialisierung der formalen Ethik (Über die relevantesten Inhalte der Nietzsche-Spinoza-Relation).

Ik vind het wel een aardig artikel om te lezen, maar denk dat er weinig of niets klopt van de veronderstelling van de auteur dat Nietzsche bij zijn Zarathustra Spinoza voor ogen zou hebben gehad. Hij ziet in de “Hypothese, dass Spinoza auch als Vorbild für Zarathustra ernsthaft in Erwaegung bringen kann, eine Möglichkeit, das Werk besser zu verstehen.”

Ik meen dat ik er al eens eerder in een blog naar verwezen heb, maar dat kan ik niet meer vinden. Ik kan drie blogs natrekken, waarin het over Nietzsche gaat (dan tel ik niet die keren mee waarin louter zijn naam valt).

13-09-2008 Friedrich Nietzsche - An Spinoza (zijn gedicht over Spinoza)

21-03-2009 Ludwig Feuerbach en Nietzsche over Spinoza, waarin ik Nietzsches tekst 'Was heißt erkennen' in Die fröhliche Wissenschaft citeer, waarin hij iets over Spinoza schrijft

02-11-2009 Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) 'Pascal ist tiefer als Spinoza' (beiden las hij niet). Dit is m’n uitvoerigste tekst over Nietzsche en Spinoza.

           

Het filosofische e-magazine Pro Philosophia Füzetek bracht van 1999 tot 2006 per jaar vier nummers uit. Na het tweede nummer in 2007 is het gestopt.

Op ca 27 pagina's van deze Hongaarse filosofische Pro Philosophia Füzetek, uit Veszprém, Hongarije, komt de naam van Spinoza voor. Allemaal in het Hongaars geschreven stukken. Dit artikel van Endre Kiss is het enige in het Duits. Het verscheen in het derde kwartaal van 2001 http://www.c3.hu/~prophil/

Het vult van links tot rechts je breedbeeld pc-scherm - die in kleine letter getypte en op één regelafstand neergezette lange lap tekst, die daardoor niet aan het scherm te lezen is. Het zal wel bedoeld zijn, wat ik meestal doe, dat de geïnteresseerde bezoeker de tekst download en print.

Ach, wie zal het me euvel duiden dat ik het artikel een tweede leven aanbiedt in een wat beter PDF-jasje? (Op 6 juli 2015 heb ik het PDF naar veiliger omgeving verplaatst)

____________-

Zie ook het blog van  16 februari 2012: "Indirecte goedkeuring van prof. Endre Kiss"