Wim Klever's Amsterdamse lezing op internet

Op 15 december had ik een blog over 'Wim Klever in het Amsterdamse De Pintohuis'. Haije Bouwman had mij een impressie met enige foto's van de lezing toegestuurd. Inmiddels kreeg ik het bericht dat op de website van de ASK de tekst van de lezing is opgenomen. Het gaat om: Wim Klever, Mannen rond Spinoza. Lezing voor de Amsterdamse Spinoza Kring, Amsterdam, 14 december 2009.

De webmaster van ASK had er onder 'laatste nieuws' geen aandacht aan geschonken. De lezing zit dan onaangekondigd een beetje verscholen of verstopt onder het menu 'Literatuur' en vervolgens het submenu 'Artikelen en lezingen'.

U kunt ook hier de PDF direct bereiken. Ik zal straks eveneens een link naar de lezing opnemen in de box met artikelen en andere teksten van Wim Klever op benedictusdespinoza.nl

Ik raad elke bezoeker van dit weblog ten zeerste lezing van deze interessante lezing aan. Men krijgt - hij maakt van zijn hart geen moordkuil - een inkijkje in zijn gebrouilleerdheid met (vroegere) bestuurderen van de Vereniging Het Spinozahuis. Maar het interessantst is de informatie die hij biedt over Spinoza de natuurkundige [tegenover, zoals hij typeert, de CDA-Spinoza, de liberale of de communistische Spinoza].

Ik wijs er tot slot nog op dat twee links in de tekst van de lezing naar artikelen op benedictusdespinoza.nl niet werken. Het gaat om:

- het artikel van Wim Klever, Hoe men wijs wordt, in: De zeventiende eeuw [hier]

- Wim Klever, LOCKE’S DISGUISED SPINOZISM [hier]

Reacties

Het is in het algemeen geen teken van sterkte als iemands persoonlijke verongelijktheid en benadrukking van eigen verdiensten omdat anderen die negeren, doorklinkt in een zakelijk bedoeld betoog. Het is jammer, maar ik kan het me van Wim Klever wel voorstellen. Hij heeft grote verdiensten gehad voor het Nederlandse Spinoza revival, maar wordt doodgezwegen door het Nederlandstalige Spinoza establishment. Misschien is hij een enfant terrible, ik weet het niet, maar ik denk dat hij als enige originele bijdragen heeft geleverd.
heja

'Verongelij'kt'? Zeker wel. Maar 'eigen verdiensten'? Geenszins. Dit schepsel van de natuur hiier, dat zich met 'ik' aanduidt, weet maar al te goed dat het (!) zijn werk te danken heeft aan goede leermeesters, omstandigheden die het (!) in aanraking brachten met teksten van Spinoza, het genot van gunstige faciliteiten voor het doen van onderzoek etc. etc. Bovendien was dit schepsel gevraagd om over zijn eigen verleden te komen spreken, met name over zijn boek van 1997 MANNEN ROND SPINOZA. Dat tracht je dan zo objectief mogelijk te doen. Zo kwam het schepsel er toe om een aantal feiten te vermelden voor de historische plaatsbepaling van deze puiblicatie in wat gij, Heja, terecht noemt een 'zakelijk bedoeld betoog'. De boosheid die gij, Heja, bespeurd hebt, is overigens niet zozeer gericht tegen personen als tegen de gebrekkige gang van zaken in de Spinoza-studie, waarvoor die personen zich (ten onrechte overigens!) verantwoordelijk stellen. Maar ik geef toe: dergelijke beschrijvingen van situaties kunnen ongelukkig uitpakken en een verkeerde indruk wekken: alsof ik mij er op zou beroemen.
Maar ik wil hier nog wel eens benadrukken, dat ik zeer teleurgesteld ben over de slelchte kwaliteit van de Spinoza-studie bij degenen die daarvoor betaald worden. Je ziet voor je ogen gebeuren dat, zoals Spinoza zegt, de academies (universiteiten) de talenten (ingenia) knellen, hinderen en beknotteen (coercere). De output is navenant en stijgt niet uit boven de GGD (grootste gemene deler) van wat op de markt komt. Alle paradoxaliteit en radicaliteit van Spinoza's teksten is verdwenen uit de teksten die hem zogenaamd uitleggen of toelichten. Dat de Ethica een puur wetenschappelijke gedragskunde is, precies zoals Spinoza in brief 6 het gedrag van salpeter beschreef, dringt nergens door. Zij die geschiedenis van wijsbegeerte doceren behandelen Spinoza als een normatieve ethicus, als iemand die ons zou voorhouden hoe wij gelukkig moeten worden. Maar waarom zou Spinoza dan een beknopte fysica hebben doen voorafgaan aan zijn fysica van de mens in delen 2-5? Juist iemand als Van Bunge, aangesteld voor geschiedenis van de filosofie, zou er in zijn publikaties over Spinoza blijk van moeten geven, dat die Ethica een wetenschappelijke tekst is, dit overeenkomstig de beoordeling van "David Hume, Spinozaist"(titel van artikel van Annette Baier) "That in judging of the actions of men we must proceed upon the same maxims, as wehn we reason concerning external objects"(TREATTISE 2.3.1). Veel van mijn ergernis en van wat mij in positieve zin beweegt is terug te vinden in de open brief die ik schreef aan Paolo Cristofolini en die is terug te vinden bij de 'secondaire literatuur' op de website www.benedictusdespinoza.nl

Bij hetgeen in de lezing van Wim Klever onder de titel 'Mannen rond Spinoza' (Lezing voor de Amsterdamse Spinoza Kring), wordt gezegd over de Ver. Het Spinozahuis, is wellicht nuttig in herinnering te brengen dat het boek 'Mannen rond Spinoza. Presentatie van een emanciperende generatie 1650-1700' dat in 1997 uitkwam, mogelijk werd gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Vereniging Het Spinozahuis, zoals in het colofon bij het boek is te lezen.

@ Anoniem:
Bedoel je te zeggen dat de Vereniging Het Spinozahuis deze steun geheel belangeloos gaf?