Wie zou filosofen het roer van het schip van staat toevertrouwen?

Jonathan Guthrie heeft op The Financial Times.com een column over de financiële crisis in Griekenland, de bakermat van de Westerse filosofie. Hij vroeg zich af welke strategieën de antieke Griekse filosofen zouden hebben geadviseerd om deze catastrofe te tackelen.

Angie HobbsHij stak zijn licht op bij filosofe Angie Hobbs, Associate Professor in Philosophy and a Senior Fellow in the Public Understanding of Philosophy van Warwick University. Die wees erop dat Plato, zoals bekend, het liefst filosofen aan het roer van staat zag staan. Er komen nog wat andere filosofen langs, en het stukje eindigt ermee dat ook de UK-regering, zoals bekend, aan vervanging toe is en dezelfde dr Hobbs, zou bezig zijn met een twitter-poll om een regering van beroemde filosofen voor Engeland samen te stellen...

Het stukje eindigt met: “Utilitarian J.S. Mill and rationalist Spinoza are currently neck-and-neck for the job of prime minister. If only they were in real life." Zie de column bij ft.com

Ik acht de kans groot dat Spinoza de puinboel die ervan gemaakt is eens zou aankijken en dan zoiets roepen als: "ultimi barbarorum..."