Weer talking heads op tv - of: 'lux verlicht de geest'

Vanavond laat, om 23:16 uur, is de eerste van vier afleveringen die de IKON/LUX zal uitzenden op TV Ned 2 onder de titel ‘Grote denkers over de toekomst’. Ook aangekondigd als: “inburgeringscursus tot wereldburger”.

Eindelijk weer een programma met ‘pratende hoofden’, aangekondigd als 'visionaire denkers', te weten: Charles Taylor (politiek geëngageerd katholiek moraalfilosoof) , Antjie Krog (dichteres en jarenlang het blanke geweten van Zuid-Afrika, deed verslag van de Waarheids- en Verzoeningscommissie onder bisschop Tutu), Ian Buruma (Nederlands-Engels sinoloog, japanoloog, publicist en hoogleraar mensenrechten, democratie en nieuwe media in New York), Susan Neiman (Joods-Duits-Amerikaanse Kantiaanse moraalfilosofe), Nasr Abu Zayd (Egyptische Koranwetenschapper die midden jaren ’90 uit Caïro vluchtte en sindsdien aan de Universiteit Leiden doceert en onderzoekt), Jonathan Sacks (Britse opperrabijn en filosoof), Zainab Al-Suwaij (kleindochter van Iraakse groot-ayatollah, oprichter van het American Islamic Congress in Washington), Dominique Moïsi, (invloedrijk Frans politicoloog, oprichter van het Institut Français des Relations Internationales)

Wie de introductie-tekst leest voelt hoe het vertrekpunt is: angst en vrees (vanwege de globalisering, migrantenstromen, fundamentalisme, terrorisme etc.) en onzekerheid over onze identiteit (wie zijn wij) vanwaaruit ‘wijzen’ worden bevraagd opdat zij als moderne profeten ons een uitweg zullen wijzen (opdat wij weer hoop zullen krijgen voor de toekomst). Zal er een Spinozistische benadering in te merken zijn?

De introductietekst [van hier]:

In verwarrende tijden waarin het samen leven ook in Nederland onder druk staat, legt LUX haar oor te luisteren bij visionaire denkers. Wie zijn wij, nu ‘onze’ identiteit niet langer vanzelfsprekend is? Wie willen we worden? En welke wereld willen we achterlaten aan onze kinderen? 
In deze nieuwe reeks gaat LUX in gesprek met acht filosofen en schrijvers van wereldformaat. Om antwoorden te vinden op prangende vragen in een snel veranderende wereld en om zo weer nieuwe hoop te krijgen voor de toekomst. Een inburgeringscursus tot wereldburger in vier afleveringen.

In dit tijdperk van globalisering is de relatie met de ander, de vreemdeling, fundamenteler dan ooit. De grote stromen migranten en vluchtelingen roepen angst en onzekerheid op. Ook Nederland is een multiculturele en multireligieuze samenleving geworden of we dat nu willen of niet. Zullen we in staat zijn naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen? Ondanks de mondialisering missen we een kosmopolitisch bewustzijn waardoor we ons verbonden voelen met mensen van over de hele wereld. Kan de gemeenschappelijkheid van onze dromen, vreugde, verdriet, aspiraties, hoop en angst ons met elkaar verbinden?

Vertrouwen in de wereld om ons heen, in onszelf en in de ander is onontbeerlijk om in de toekomst goed met elkaar te kunnen leven. Wederzijdse afhankelijkheid is realiteit geworden en omgaan met verschillen de nieuwe deugd. Maar hoe krijgen we die nieuwe deugd onder de knie? En kunnen we dat wel leren?

Aflevering 1: Is er een weg uit de angst en onzekerheid die globalisering oproept? Alleen een land dat zelfvertrouwen mist, voelt de behoefte zich af te schermen van buitenlandse invloeden. Vertrouwen en culturele openheid gaan samen. Een etiquette over hoe om te gaan met de emoties van onszelf en anderen.
Dinsdag 5 januari 2010 23.16 Ned 2, herhaling zondag 10 januari 11.27
Meer informatie


Aflevering 2: Hoe gaan we om met verschillen in levensovertuiging en cultuur, en welke rol speelt religie hierbij? Kunnen we het diepgaand oneens zijn zonder wederzijds respect te verliezen.
Een recept om tegenstellingen te overbruggen en het wij/zij denken achter ons te laten op zoek naar een nieuw wij.
Dinsdag 12 januari 2010 23.25, herhaling zondag 17 januari 11.27

Aflevering 3: Hebben we een nieuwe moraal nodig om goed samen te leven of is dat alleen maar bevoogdend moralisme? Welke waarden moeten we hoog houden? Susan Neiman pleit voor rede, geluk, eerbied en hoop. Hoop zegt iets over hoe de wereld zou moeten zijn en onze mogelijkheid om die betere wereld dichterbij te brengen. Een weg om een levenshouding te ontwikkelen van cynisme naar hoop; volwassen idealisme.
Dinsdag 19 januari 23.25, herhaling zondag 24 januari 11.27

Aflevering 4: Hoe creëren we een samenleving waarin we ons kunnen verbinden met elkaar en een sense of belonging, geborgenheid ervaren? Gevoelens van ontheemding achterlatend en onderweg naar de wereld als ons thuis. Zijn we om zelf gelukkig te zijn aangewezen op anderen of leven we alleen voor onszelf? De samenleving is het huis dat we samen bouwen. Een verhaal over verlangen naar bestemming en betekenis.
Dinsdag 26 januari 23.25, herhaling zondag 7 februari 11.27

Elke aflevering duurt 33 minuten. Het uitzendtijdstip kan iets verschillen van wat aangegeven staat. Achteraf zijn alle afleveringen, inclusief niet op tv vertoond materiaal, te zien op deze site. Uiteraard zijn de uitzendingen ook bij uitzendinggemist.nl te zien, maar omdat het niet mogelijk te zoeken is op drie letters, moet u zoeken op 'lux verlicht de geest'.