Weer Spinoza-performance van Joseph Semah op komst

Eerder had ik blogs over filosoof-kunstenaar Joseph Semah:
op 3 juni 2008: Spinoza's Maamar Teology Medini (TTP)
op 5 oktober: Joseph Semah, Next Year in Jerusalem... en Spinoza
op 26 december 2008: Joseph Semah's plastiek voor de Spinozalens

Op de a.s. herdenkingsavond, 4 mei, zal om 22:30 uur op het Observatorium van het Amsterdamse Felix Meritis weer een performance van Joseph Semah plaats hebben.

Dan zullen twaalf Amsterdammers, met hun hoofd verborgen in kartonnen dozen, uit het Theologisch-politiek traktaak voorlezen in het Arabisch, Duits, Nederlands, Russisch enz. wellicht ook Latijn...

Het zal lijken op de performance van Joseph Semah op 1 april 2010; bij gelegenheid van de opening van zijn tentoonstelling in het Maison Descartes van het Institut Francais des Pays-Bas in Amsterdam werd het bekende gedicht van Paul Celan Todesfuge gelezen. [Klik op de videostill voor de video op YouTube]

Uit een eerdere e-mail van Felix Meritis: 

Dinsdag 4  mei 2010
Aanvang:  22.30 uur
Toegang: gratis

Op het oudste observatorium van West-Europa vindt in het kader van het Amsterdams Bevrijdingsfestival de transformatie plaats  van herdenken naar vieren met een performance van filosoof en beeldend kunstenaar Joseph Semah. Hij zal zich laten inspireren door de kernwaarden vrijheid en democratie binnen onze pluriforme samenleving. Hoog boven de stad zal een intrigerende ontmoeting plaatsvinden met twaalf vertegenwoordigers uit de werelden van kunst, politiek, maatschappij, religie, bedrijfsleven en wetenschap.  In Felix Meritis en zelfs op de grachten kun je getuige zijn van dit bijzondere moment!

 

 

Wakend over Amsterdam, hoog boven de daken, aanschouwt men op één van de oudste observatoria van West-Europa van grote hoogte de stad: een baken van verlichting. Op het dak van de vijfde verdieping van Felix Meritis bestudeerde de gegoede burgerij van Amsterdam eind 18e en begin 19e eeuw de kosmos en genoot Arthur Schopenhauer van het weidse uitzicht. Overdag richtte men de kijkers op de bebouwde omgeving en 's nachts op de sterrenhemel. Op 4 mei 2010 zet Felix Meritis deze beschouwende traditie voort: we richten onze blik op de stad die zich beneden aan ons ontvouwt.

Op het observatorium van Felix Meritis vindt de transformatie van herdenken naar vieren plaats met een performance van beeldend kunstenaar en filosoof Joseph Semah. Hij zal zich laten inspireren door de kernwaarden vrijheid en democratie binnen onze pluriforme samenleving. Hoog boven de stad zal een intrigerende ontmoeting plaatsvinden met twaalf vertegenwoordigers uit de werelden van kunst, religie, politiek, maatschappij, bedrijfsleven en wetenschap.

In 2010 bestaat Amsterdam voor meer dan 50% uit nieuwkomers. Wat vereist dat van de stad en haar burgers? Hoe kan het stedelijk weefsel bijdragen aan culturele cohesie? Hoe gaan we gevoelens van verwarring, vervreemding en angst te lijf die manifest worden in een complexe en heterogene samenleving? In een poëtische vertaalslag verbindt Joseph Semah verschillende ingrediënten, waaronder de visies van nieuwe inwoners en nieuwe generaties op de toekomst van de stad en hoofdrolspelers uit de stad, met elkaar. Tijdens de performance worden het recht op godsdienstvrijheid, op vrijheid van meningsuiting, persoonlijke veiligheid en het recht op leven met elkaar verweven. Het motto van Felix Meritis, Connecting Cultures, staat hierbij centraal.

In één van de zalen van Felix Meritis en zelfs op de grachten kun je getuige zijn van dit bijzondere moment!

Joseph Semah

Joseph Semahs oeuvre getuigt van een imposante zoektocht naar de betekenis van het menselijk bestaan: de verhouding tussen de mens en de medemens, tussen het zelf en de ander. Het is een poging een bijdrage te leveren tot onderling begrip en verdraagzaamheid, die Semah in zijn onderzoek combineert met inzichten uit religie, wetenschap en kunst. Dit resulteert in een oeuvre van onlosmakelijk met elkaar verbonden teksten, performances en kunstwerken. Recentelijk exposeerde hij in het Goethe-Institut Rotterdam (After Paul Celan. Tango and Fugue; This, however, brings us GaV Le-GaV (Back to Back) with the artist's promise), het Gerhard Marcks Haus (Ich bin, der ich bin  EHYeH ASheR EHYeH, 2009) en Atelier Roter Hahn (Joseph Semah: The Doubling of the House, 2009) in Bremen en was één van de exposanten in de groepstentoonstelling Taswir islamitische bildwelten und moderne in Martin-Gropius-Bau in Berlijn. [Zie zijn website]