Weblog van Spinozakenner Charlie Huenemann

Gisteren het weblog ontdekt van Charlie Huenemann. We 'kennen' hem van het boek 'Interpreting Spinoza' waarvan hij de redacteur was. Zie hier mijn bespreking van de eerste helft van dit boek (van een bespreking van de rest is het (nog?) niet gekomen.

Ik heb al vaker verzucht: wat jammer toch dat in Nederland geen Spinozisten en/of wetenschappers die zich met Spinoza bezighouden, een website of weblog bijhouden. Het kan zo helpen om het gedachtengoed van Spinoza te verspreiden en er discussies over te bevorderen.

v62f3r3x.jpg Hier dus weer een Amerikaan die dit wél doet. Op de pagina over hemzelf zijn een aantal teksten van hem over Spinoza (en over Nietzsche) te downloaden.

Huenemann heeft net een boek over Nietzsche afgerond en heeft inmiddels een boek over Spinoza's theologie op stapel staan, waarvoor hij al een contract met een uitgever getekend heeft, zo blijkt uit zijn blogs.

Hij schrijft: "One can follow Nietzsche, and reject religion altogether, or one can follow Spinoza, and try to establish something divine in the world [..]" [Hier]  

Interessant te lezen zijn zijn blogs over de Theory of Everything en over Spinoza, Einstein, and God. Maar zoals blijkt: hij houdt zich met veel meer bezig en geeft ook informatie over meer persoonlijke interesses: een echte blogger met een eigen publiek.

Zijn boek over 'Spinoza’s radical theology'  zou al dit jaar verschijnen. Het essay dat hij schreef over Spinoza's Theological Project (hier van zijn site te downloaden) heeft mij zeer geboeid en geeft waarschijnlijk een aardig beeld van in welke richting zijn nieuwe boek gaat. Ik raad al degenen die de voorjaarscursus over de TTP bij Het Spinozahuis gaan volgen aan om dit artikel te lezen.

Interessant zoals hij Spinoza's intenties interpreteert: aan de ene kant de superstitionele traditionele theologie en bijbelinterpretatie (en uitgeraard geloofspraktijken) uitzuiveren (maar niet comnpleet afwijzen) maar ook anderzijds de te eenzijdige naturalistische natuurkunde als het ware een goddelijke dimensie meegeven. Hier iemand die Spinoza's andere natuurkunde-opvatting (dan die van Descartes) in z'n beschouwingen meeneemt. Zo is Spinoza's radicale theologie tegelijk een radicaal andere natuurkunde.

Ik moest bij het lezen van dit essay sterk aan Wim Klever denken en ben dan ook heel benieuwd hoe hij - als hij dit leest -  hierover denkt.  

 

Reacties

Naar aanleiding van je stimulerende opmerking, Stan, ben ik eens naar Charlie Hueneman's blog gaan kijken. En inderdaad: de moeite waard; je kunt er wat van opsteken. De titel "Spinoza's Theological Project" zette mij eerst op het verkeerde been. Ik verwachtte een uiteenzetting over de bedoeling van de TTP, maar het ging voornamelijk over de vraag of het zinvol is - en zo ja hoe dan - om de natuur 'god' te noemen. Enkele andere teksten vond ik meer vernieuwend, zoals EPISTEMIC AUTONOMY IN SPINOZA, dat eindelijk eens aandacht schenkt aan het scholium 2/29s, en DUST DEVILS AND BRAINSTORM. DOES SPINOZA THINK I AM REAL? In deze laatste tekst, die opvalt door originele vergelijkingen, stelt Hueneman, voormalig pupil van Curley, de interessante vragen die zijn leermeester had overgeslagen: "But what is doing the moving?" en "How does there emerge a striving (conatus) from larger bodies". Spinoza's fysica krijgt hierin de verdiende aandacht, hoewel Charlie volgens mij nog niet inziet dat de 'conatussen' (grammaticaal onjuiste meervoudsvorm) juist door elkaar worden veroorzaakt tot bestaan en werking, en dat zulks de wijze is waarop zij een functie van het grotere geheel (of het oneindige Individu) zijn.