Waar Spinoza moest zeggen: nescio - ik weet het niet

Karel D'huyvetters De Belgische gepensioneerde universiteitsambtenaar Karel D'huyvetters houdt zeer regelmatig een blog bij waarin hij uitvoerige beschouwingen wijdt aan boeken die hij leest of schrijft over allerhande dingen die hem bezig houden. Ik kom er te weinig. “Mijn blog is mijn hobby,” schrijft hij en kan ik hem nazeggen. Hij gaf vandaag nog een reactie op dit blog. Eerder vandaag schreef hij ook een uitgebreide en interessante beschouwing over en n.a.v. wat te lezen is in het Scholium bij 3/22

Quo autem nomine appellanda sit Laetitia quae ex alterius bono oritur, nescio.

Hij vertaalt: “Hoe we echter de Vreugde moeten noemen die ontstaat uit het goede van een ander persoon, dat weet ik niet.” Bij Van Suchtelen is te lezen: “Welken naam ik nu evenwel moet geven aan die Blijheid, welke uit eens anders welzijn voortkomt, weet ik niet.”

Ik raad aan eens een kijkje bij hem te nemen - zeker dit blog. Hij geeft toe er ook geen passend woord voor gevonden te hebben en eindigt ermee dat het gaat om “de vreugde omwille van het ontdekken en herkennen in de ander van wat ons ook ter harte gaat.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vreugde die je ondervindt te ontdekken dat ook anderen geïnteresseerd in Spinoza zijn.
[Hoewel, dat bij sommigen kennelijk ook vaak met onlustgevoelens gepaard gaat]

In het voorbijgaan... Als je nagaat hoevaak je bij Spinoza 'nescio' tegenkomt (wat op de pc tegenwoordig eenvoudig is als je over de gedigitaliseerde Gebhardt beschikt), is dat toch best wel vaak.

Reacties

Mijn vertaling is; "Ik heb geen idee wat het woord is voor de blijheid die voortkomt uit het geluk van een ander."
Wat Spinoza volgens mij bedoelt is dat er wel een begrip bestaat voor het tegenovergestelde. Lees de zin ervoor dus; "Medelijden is Droefheid om de schade die iemand anders oploopt."
De term 'medeblijheid' bestaat namelijk niet. Toch is het iets wat ik wel degelijk voel als ik zie dat anderen gelukkig of blij zijn met iets dat ik goedkeur. Bijvoorbeeld uitingen van liefdesgeluk, of van ouder/kindergeluk. 'Medeblijheid' voel je dus als iemand anders iets goeds overkomt of iets goeds doet.
Zie ook mijn hertaling van de hele Ethica; http://www.everyoneweb.com/EthicaSpinozahertaling/

ik blijf het moeilijk vinden om 'damno' te vertalen als 'schade die iemand anders oploopt'. Binnen de context kan het bezwaarlijk iets anders zijn dan de schade die iemand anders ons, of het voorwerp van onze liefde, aandoet. Dat zijn twee verscillende zaken, net zoals het geluk dat iemand beleeft en het geluk dat hij of zij ons bezorgt.