Vrienden van Spinoza houden Pizza-party

                

Lid van de Ver. Het Spinozahuis Kees Bruijnes heeft zelf een steenoven gebouwd, waarmee hij zo mogelijk jaarlijks een aantal mede-Spinoza-enthousiastelingen uitnodigt voor een gezellige pizza-party. Voorbije vrijdagavond was het weer zover.

                           
Kees en Arno hebben een deskundig onderhoud over steenovens.


  Voorbereidende werkzaamheden

  Het inbrengen van de pizza's in de oven
  Het binnenbrengen van de pizza's
  En het in parten verdelen door gastvrouw Marie-Ange
  U zult begrijpen dat Ethica 4/45s in praktijk wordt gebracht.
  "Het voegt dus een wijs man de dingen te gebruiken en er zooveel mogelijk van te genieten, (niet tot overzadiging toe, want dat is geen genieten meer). Het voegt, zeg ik, een wijs man, zich matiglijk met aangename spijs en drank te verkwikken en te laven, evenals met geuren en lieflijkheid van groenend kruid, met fraaie kleedij, muziek, kampspelen, tooneelvoorstellingen en dergelijke zaken, waarvan een ieder gebruik kan maken zonder een ander te schaden."
  [vertaling Nico van Suchtelen] 
  Paul leest intussen een passage voor uit Rudi Rotthier's De naakte perenboom. Op reis met Spinoza op blz 65/66, waar de auteur ontmoetingen beschrijft tijdens de feestelijke heropening van het Spinozamuseum: "Een tweede man, van leeftijd zo te zien rond het gemiddelde, heeft zelf, behalve voor Spinoza, ook grote sympathie voor Ayn Rand. Hij staat helemal achter haar doe-het-zelf-filosofie en haar verzet tegen overheidsbemoeienis. Hij vindt Spinoza en Rand compatibel. Ik word nu lchtelijk duizelig, zoals eerder in het operatietheater, maar de man argumenteert zo el en zo geïnspireerd, immer toegeeflijk maar aanstekelijk glimlachend dat hij me meezuigt in zijn logica. Hij had zelf geneeskunde gestudeerd, maar was, onder meer vanwege te felle regelgeving, overgestapt naar de financiële sector, waar die regelgeving veel minder hinderde (de huidige crisis is volgens hem eerder te verklaren door uit de hand gelopen overheidsbemoeienis dan door gebrek aan regels voor de bankensector)."
  En Paul vraagt vervolgens: "weet iemand om wie het hier gaat?"
  "Dat is duidelijk P.," weet iemand - een zachtaardige man. Maar later bestond daarover toch weer twijfel, daar deze P. altijd arts is gebleven, zodat de 'identificatie' niet kon kloppen. (Om die reden staat hier niet meer diens volledige naam).
  Tenslotte het ijs-vruchten-dessert van Marie-Ange
  Met eindelijk ook de pizzabakker aan tafel (fotograaf ontbreekt)
  Arno had voor ieder een Spinoza-boekenlegger gemaakt: de afbeelding van het Haagse Spinozaportret met daaronder "Bene agere et laetari" en dat geplastificeerd.
  Die spreuk "goed handelen en blij zijn" (goed handelen in de betekenis van 'juist ofwel deugdzaam' handelen).
  In de voetnoot 240 bij Ethica 4/50s "goed te handelen, zoals men zegt, en blij te zijn", schrijven Han van Ruler en/of Corinna Vermeulen: "Deze spreuk komt als volgt voor in Jacob Cat's populaire embleembundel Spiegel van den ouden en de nieuwen tijdt, Den Haag: I. Burchoorn, 1632, 'Sin-spreucken', p. 26: "Ick heb niet beters oyt gelesen, Als wel te doen en vrolijk wesen."
  Het staat er niet maar suggereert een beetje dat Spinoza het mogelijk daarvan had.
  Spinoza kán uiteraard dat boek dat in zijn geboortejaar verscheen gekend hebben, maar we zijn het erover eens dat het veel waarschijnlijker is dat zowel Cats als Spinoza de spreuk ontleenden aan Prediker 3:12, die Spinoza uiteraard in het Hebreeuws las, maar die Cats wellicht in vertaling van de Statenbijbel kende: "Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden - en goed te doen in zijn leven." [Henri Krop geeft per abuis Prediker 3:22]

Reacties

Stan,
Ik ben blij dat je dit post... Vereniging het Spinozahuis.

Na een tip van jou enkele blogs geleden heb ik meteen een reeks boeken besteld bij hun en heb ik toegezegd om steunend lid te worden van de vereniging.

Ook vroeg ik wat ik moest doen om het bezoek te kunnen brengen aan het Spinozahuis te Rijnsburg. (Want ik neem aan dat dit op afspraak werkt.) Ik wil dit inplannen in een verblijf te Scheveningen van enkele dagen in de laatste week van augustus.
De mail werd tot tweemaal toe verzonden, zonder enig antwoord...
Ook op een derde mail kreeg ik geen antwoord...

Is de vereniging momenteel soms op verlof?
Aan de gezellige Pizza-bijeenkomst te zien zou men kunnen vermoeden van wel...
Ik post dit hier maar omdat het misschien zo wél gelezen wordt door een lid van de vereniging, en mijn boeken alsnog verzonden worden, evenals dat een bezoek aan het huis te plannen valt.
Met beste groet.

Beste Sven,
Frustrerend inderdaad dat je (nog) geen reactie kreeg. De secretaris behandelt de zaken der vereniging in z'n eentje en is momenteel mogelijk op vakantie of aanwezig bij een symposium in het buitenland.
Ik hoop voor je dat je op tijd antwoord krijgt, maar voor een bezoek aan het Spinozamuseum, gevestigd aan de Spinozalaan 29 in Rijnsburg, dat geopend is van dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur, is geen afspraak vooraf nodig. Het is niet gesloten in de vakantietijd.
Die gezellige Pizza-party was alleen van een aantal leden en had niet direct iets te maken met de VHS.
Ik hoop dat je iets hebt aan deze reactie.

Ok, bedankt voor de info Stan!

Ik oefen nog wel wat geduld.

Vervolgens lijkt hij niets met dat artikel te hebben gedaan. Maar zou de Franse filosoof die zoveel werk maakte van in-volvere & e-volvere, het ontwikkelen en inwikkelen