Voorjaars-studiebijeenkomsten Ver. Het Spinozahuis over de KV

Over Spinoza’s Korte Verhandeling van GOD de MENSCH en deszelvs WELSTAND [KV], door Jan Knol hertaald als Korte Verhandeling over God, de mens en zijn geluk, organiseert de Vereniging Het Spinozahuis voor de tweede maal bijeenkomsten. Elke bijeenkomst wordt geopend met een plenaire sessie waarin door een deskundige een inleiding wordt gehouden. Daarna wordt er in groepen van 8 à 10 personen gedurende 2 uur verder gediscussieerd, o.l.v. een gespreksleider (m/v). Deze gespreksgroepen blijven steeds in dezelfde samenstelling bijeenkomen. De gespreksleiders rouleren over de groepen.

Programma

De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddagen van 13.30 – 17.00 uur.

Van 13.30 – 14.30 uur wordt een inleiding gehouden. Na een pauze wordt er in groepen van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur gediscussieerd o.l.v. een gespreksleider.

10 maart 2012 Inleider: Jan Knol: ‘Algehele inleiding’.

31 maart 2012 Inleider: Piet Steenbakkers: ‘De verschillen tussen de Korte Verhandeling en de Ethica’.

14 april 2012 Inleider: Miriam van Reijen: ‘De affecten als effecten van waan, geloof en weten in de Korte Verhandeling’.

28 april 2012 Inleider: Wiep van Bunge: ‘De overeenkomsten tussen de Korte Verhandeling en de Ethica’.

Plaats

Spinoza Lyceum, Peter van Anrooystraat 8 (in de nabijheid van Atrium/World Trade Center), Amsterdam. Bereikbaar van station Amsterdam Centraal met tramlijn 24, halte Olympiaplein; vanaf station Amsterdam Zuid op loopafstand.

Bij deze studiebijeenkomsten zal uitgegaan worden van de hertaling van Jan Knol, uitgegeven door uitgeverij Wereldbibliotheek. Als u nog niet in het bezit bent van de Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk, kunt u deze binnenkort bestellen door middel van het aanmeldingsformulier. Meer informatie volgt nog.
[zie VHS]

Reacties

Zie ook de blog van 22 januari met de aankondiging van de presentatie van een nieuwe tweetalige KV-uitgave door R. Koops in Deventer op 23 maart a.s., met uitgebreid voorwoord van ondergetekende en op die dag ook een stevige inleiding van dezelfde persoon.

Verder verraadt de opgegeven titel van Miriam van Reyen weinig deskundigheid. Affecten als effecten van waan, OK, maar als effecten van geloof (waarmee in deze cyclus 'waar geloof'= rede) is bedoeld of van weten (intuitie), dat kan niet en getuigt van slordigheid of onbegrip.
En wat zegt dit over het bestuur van VHS, die zulk een onzinnige titel laat passeren. Of zit Van Reyen daar zelf in?

Wim, toch...
...waarom altijd zo veneinig boos? Soms roep je bij mij de reactie op om jouw reactie te willen wissen (want mijn blog wordt erop aangekeken als jij zo fel en onaardig meent te moeten reageren). Maar natuurlijk wis ik niets - dfat hoort zeker niet op een Spinoza-blog.
Om te beginnen, kijk eens goed hoe je iemands naam schrijft: het is Miriam van Reijen en niet van Reyen. Het getuigt van weinig respect als je daar steeds zo slordig in bent.
Dan inhoudelijk. Hoe kom je er bij dat niet van affecten als effecten van de rede of van de intuïtie gesproken kan worden?
Ik heb wel vaker opgemerkt dat jij kennelijk geen oog hebt voor het feit dat Spinoza ook HANDELEN onderkent, indien wij namelijk zelf de adequate oorzaak van onze affecten zijn; en dat bereiken we door de dingen (met de ratio) te kennen en te begrijpen.
Kijk eens, om er enige te noemen, naar stellingen 14 en 46 van het vierde deel. Of, sterker voorbeeld, wat dacht je van stelling 7 van het vijfde deel: affecten die uit de rede ontstaan of daardoor worden opgewekt... etc. of eigenlijk kun je het hele vijfde deel lezen als wat de effecten zijn van de kennis die als hartstocht wordt bedreven.
Leidt het weten, het intuïtief begrijpen van de essentie van dit individuele/particulier ding (dat wijzelf zijn) niet tot het effect van amor Dei intellectualis (behalve misschien bij jou?)

Je hebt gelijk, Stan, 'Van Reyen' is slordig. Maar 'veneinig' voor 'venijnig' ook! Verder ben ik natuurlijk afgegaan op de definitie die Spinoza van 'affectus' (als passiviteit of animi pathema) geeft (einde deel 3), die hij zelf min of meer forceert in 5/7 (een punt voor jou), maar niet in 4/14 overigens. Ten tweede zou Van Reijen gaan spreken over de KV, waarin de zaken iets anders liggen dan in de Ethica en men niet kan spreken van zoiets als affecten van de rede of het verstand, wel uiteraard van hun effecten.