Vandaag 335 jaar geleden is Spinoza overleden

Over zijn laatste dag is te lezen in 

Leven van Spinosa door J. Colerus. Nieuwe uitgave [van "Korte, dog waaragtige levensbeschryving van Benedictus de Spinoza. Uit Autentique Stukken en mondeling getuigenis van nog levende Personen, opgesteld door Johannes Colerus, Hoogduitsch Predicant der Lutersche Gemeente in ’s Gravenhage]. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1880 [hier op benedictusdespinoza.nl]

Morgenavond spreekt emeritus-professor Herman De Dijn in De HeyZon in Biezelinge over "De betekenis van Benedictus de Spinoza (1632 – 1677) voor de mens van toen en nu" [zie hier]

                                                  * * *  

     DOODS GELUCK
     Die overlydt, is over lyden.
     En vreesen wij noch t’overlyden?

Constantijn Huygens, 21. Feb. 1677 

                                              * * *

Elisabeth Keesing in "De gebroeders Huygens en Spinoza" [in Bzzlletin 121, dec. 1984, p. 5 - 10] meent dat het een sneldicht voor Spinoza betreft. Zij schrijft:

"Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat dit sneldicht van Constantijn Huygens, gedateerd 21 februari 1677, samenhangt met de dood van Spinoza op die dag. Constantijn de jonge en Christiaan waren beiden in Den Haag, Christiaan was bezig werk van Leeuwenhoek te vertalen en had net een brief van hem gekregen. Praten over Leeuwenhoek betekende praten over microscopen, dus ook over Spinoza.
Als Huygens over de dood dicht, is het bijna altijd naar aanleiding van een sterfgeval." [p. 9]

[Dr. J.A. Worp. De gedichten van Constantijn Huygens. Groningen 1892-1899, 9 dln.; d. VIII, p. 159. cf DBNL]