Tijdschrift Filosofie komt met Spinoza-Special

Het Tijdschrift Filosofie komt binnenkort met een Spinoza-Special.

Hier afgebeeld is het jan/febr-nummer van de lopende jaargang dat een special over De Verlichting was. Zie hier de inhoud van dat nummer.

Dit "tweemaandelijks Nederlands-Vlaams tijdschrift voor algemeen toegankelijke wijsbegeerte met informatie en communicatie over filosofie van de Stichting Informatie Filosofie" wordt voor deze stichting uitgegeven door Maklu & Garant. Aldaar zal, zodra het nummer uit is en er nog voorraad blijkt te zijn, de mogelijkheid worden geboden om het via de website van Maklu & Garant te bestellen. Losse nummers kosten bijna €10 waar nog €2,50 verzendkosten bijkomen. [Aldaar in het zoekvenster ingeven: tijdschrift filosofie]. 

De inhoud van het nummer is mij nog niet bekend. Wel weet ik dat de redactie met teveel (of te lange) artikelen zat en er enige moest laten vallen. De (gevraagde) artikelen van Miriam van Reijen en Wim Klever die beide ingaan op Spinoza's politieke filosofie, worden buiten dit nummer gehouden en zullen in een volgend nummer een plaats vinden, zo is hen toegezegd. Dit is uiteraard zuur voor beide auteurs, want het is prettiger om wél in zo'n special opgenomen te zijn, maar het is extra vervelend voor Miriam van Reijen die een stimulerende en coördinerende kracht was bij de totstandkoming van dit Spinozanummer.

Ik ben benieuwd welke artikelen de selectie wél hebben gehaald.

Over de Stichting Informatie Filosofie zie bij Centre Erasme.

Reacties

ikj wil een abonnemnet op het tweemaandelijkse tijdschrift Filosofie. Graag ontvan ik ook het nummer over Spinoza

Dan raad ik u aan naar de in het blog genoemde website van de uitgever Maklu & Garant te gaan en daar uw bestelling te plaatsen.