Tijd voor Ethica 4/18s

De zinsnede van Spinoza die op een muur bij Hotel de Filosoof aan de Anna Vondelstraat 6, te Amsterdam is aangebracht, werd juist in deze hectische tijd weer eens via twitter verspreid.

Men under the guidance of reason... desire nothing for themselves which they do not also desire for the rest of mankind...

Zie vergelijkbare afbeeldingen in dit blog of weer een andere foto  hier.

Er wordt niet bij vermeld, waar deze tekst te vinden is. Dat is dan weer meer een taakje van dit weblog.

Er is vermoedelijk - met enige aanpassing - gebruik gemaakt van de 1883-Ethica-vertaling van R. H. M. Elwes, en wel een tekst in het scholium bij 4/18 welke volledig luidt:

"Hence, men who are governed by reason — that is, who seek what is useful to them in accordance with reason, desire for themselves nothing, which they do not also desire for the rest of mankind, and, consequently, are just, faithful, and honourable in their conduct."