Teken van Zionistische Spinoza-verering

Tijdens het eerste Zionistische Congres in augustus 1897 in Basel werd de Zionistische Wereldorganisatie (WZO) opgericht. Op instigatie van deze WZO werd in 1899 de Nederlandse Zionistenbond (NZB) opgericht met het doel om activiteiten op zionistisch gebied in Nederland te organiseren. Hieraan ontstond later een studententak. In het Tweede Zionistisch Studentenjaarboek dat in 1911 werd uitgegeven werd een aan Spinoza gewijd gedicht opgenomen, zonder vermelding van de naam van de maker.

Ik ontving het afgelopen zaterdag van Theo van der Werf, de secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis. Ik neem het hier op, samen met de titelpagina, zodat het deel kan uitmaken van het Corpus Poeticum Spinozanum [Cf.].

Hiermee hebben we ook voor Nederland een spoor van hoe door zionisten Spinoza werd omarmd en vereerd - als een heilige zelfs.

 

Aanvulling 31 augustus 2016

Jaap Meijer heeft  dit gedicht opgenomen in zijn Om de verloren zoon. Spinoza weerspiegeld in het geschiedbeeld der Nederlandse joden 1840-1940. In: Balans der Ballingschap. Bijdragen tot de geschiedenis der joden in Nederland. Deel VIII/IX (1986), op blz. 50