Stan Gielen, voorzitter NWO, omarmt Spinoza

Prof. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de organisatie die jaarlijks de Spinozapremies toekent. Hij omarmt hier het Spinoza-beeld dat kunstenaar Richard de Vrijer uit Delft voor de NWO maakte. De ontvangers van de Spinozapremie ontvangen een kleine replica van dit beeld.

Meer Info bij NWO. Foto: uitsnede uit foto bij deze tweet.

Dat dit niet zomaar een loze pose betreft is af te leiden uit het feit dat Stan Gielen een van de ondertekenaars was van de brief die in 1997 aan Minister Plasterk werd gericht met de vraag of deze "alles wat binnen [zijn] mogelijkheden ligt [wil] doen om Spinoza de plaats te geven die hij verdient in het centraal eindexamen filosofie."

Aanleiding was dat het thema voor het VWO-filosofie-examen van 2008 tot 2011 zou zijn 'Rede en religie', maar dat in het door Michiel Leezenberg geschreven begeleidende boek Rede en religie Spinoza in het geheel niet voorkwam.

Meer over deze affaire, die twintig jaar geleden speelde, en de commotie die deze kwestie wekte op despinoza.nl

Reacties

Dat waren nog eens tijden.

Zeg dat wel, Leon. Het is wat stiller geworden. Over wat voor nu levendige kwestie m.b.t. Spinoza zou ik een dergelijk verslag kunnen maken als jij twintig jaar geleden?