Spinoza's determinisme

     

Comic van Johan Stolk op de website van Stuff - STUdievereniging Faculteit Filosofie te Groningen