Spinoza's bewustzijnstheorie [5] nog recentere teksten

Weer kan ik, via een tip van Ferdie Fluitsma, wijzen op een boeiend recent artikel dat, door de plaats die het inneemt in dit boek, Spinoza's filosofie méér onder de aandacht kan brengen bij neurowetenschappelijke onderzoekers - juist vanuit Spinoza's kritiek op de cartesiaanse benadering. Daarmee begint de auteur.

Het gaat om het hoofdstuk van William Meehan, "Return of the Repressed. Spinozan Ideas in the History of the Mind and Brain Sciences," in Smith, C.U.M., Whitaker, Harry (Eds.) Brain, Mind and Consciousness in the History of Neuroscience. Springer, 2014, XIV, 369 p. 27 illus., 6 illus. in color.

          

De tekst van William Meehan [Return of the Repressed. Spinozan Ideas in the History of the Mind and Brain Sciences] is te downloaden van zijn website. Daar belooft hij een PDF, maar zoals u zult merken, krijgt u een DOCX. Tevens zijn daar nog enige eerdere artikelen van hem te dowloaden, o.a

Meehan, W. (2011). "Spinoza and the Mind-Body Problem."  Paper distributed to participants in advance of the Cheiron/ ISHN Workshop: “The Hard Problem in History”, Banff, Alberta, Canada, June 20, 2011  (daarvan wél een PDF).
Ik neem aan (heb dat niet bekeken) dat er veel overlap met het onderhavige hoofdstuk zal zijn.

Het hoofdbestanddeel van zijn hoofdstuk in bovenvermeld boek bestaat uit een globale uitleg van Spinoza's filosofie, toegewerkt naar de interesse van breinonderzoekers (waarvan de meesten weinig van Spinoza zullen weten). Ik vond zijn benadering erg verrassend, zoals hij het verschil uitlegt tussen de cartesiaanse interactie-gerelateerde causale interesse en de holistische 'top down' causaliteit à la Spinoza.
Boeiend is het korte overzicht van de respectieve natuuropvattingen die aan de diverse breinstudies in de geschiedenis ten grondslag lagen en hoe bepaalde moderne benaderingen (zonder dat de onderzoekers dat zelf wisten) pasten in de Spinozistische benadering.

                                               * * *

Ik meld hier ook alvast dat over ca twee maanden zal verschijnen

Lisa M. Osbeck & Barbara S. Held (Eds.), Rational Intuition: Philosophical Roots, Scientific Investigations. Cambridge University Press, (volgens bookdepository forthcoming 31 July 2014 - op de website van CUP wordt het nog niet vermeld, maar hier is sprake van 31/08/2014)

Uit onderstaande de tabel of content
blijkt dat de titel die Meehan op zijn site vermeldt, gewijzigd is (het was uiteraard door wat hij op zijn site vermeldde dat ik even verder ging zoeken).

TOC
Introduction Lisa M. Osbeck and Barbara S. Held; Part I. Intuition in Western Philosophy:
1. Intuition in Aristotle Robert Bolton;
2. Ockham: intuition and knowledge Claude Panaccio;
3. Descartes on intuition and ideas Peter Machamer and Marcus P. Adams;
4. In a grain of sand: Spinoza's conception of intuition William Meehan;
5. Kant: intuition and the synthetic a priori Daniel N. Robinson;
6. Husserl's phenomenological theory of intuition Chad Kidd;
7. Bergsonian intuition: getting back into duration Heath Massey;
8. Intuition in mathematics Elijah Chudnoff;
9. Intuition in contemporary philosophy Jonathan Jenkins Ichikawa; Part II. Intuition in Psychology and Cognitive Science:
10. Expert intuition Edward T. Cokely and Adam Feltz;
11. Intuition in strategic thinking William Duggan;
12. Intuition in Kahneman and Tversky's Psychology of Rationality Thomas Sturm;
13. Creative intuition: how eureka results from three neural mechanisms Paul Thagard;
14. Becoming knowledge: cognitive and neural mechanisms that support scientific intuition Sanjay Chandrasekharan;
15. Intuition in twenty-first-century moral psychology Roger Giner-Sorolla;
16. Intuitions in the study of language: syntax and semantics Peter Slezak;
17. Jung and Whitehead: an interplay of psychological and philosophical perspectives on rationality and intuition Farzad Mahootian and Tara-Marie Linne.