Spinozabeeld in Amsterdam - na twee maanden

Het staat daar nu twee maanden te pronken: het door kunstenaar Nicolas Dings gemaakte en door het gemeentebestuur van Amsterdam op 24 november onthulde beeld van Spinoza.

Bij mijn bezoek aan Amsterdam kon ik er m'n eerste eigen foto's van maken. Het was regenachtig en donker weer; later bij zonniger weer zal ik er zeker nog eens plaatjes van schieten.

Het viel me op - en valt me erg mee van de Amsterdammers - dat er nog geen enkele graffiti of andere beschadiging op is te merken. Daar mag je in deze tijd wel je petje voor afnemen.

 


 

 

 

 

Reacties

Dit is zowel conceptueel als qua vormgeving een gruwel met de allerlelijkste roomboterletter typografie ... Hoezo Spinoza monument zopnder een enkele verwijzing voor onwetenden naar wat de verhouding tussen Spinoza, spinozisten en de stad Amsterdam (mogelijk, want er nogal wat verschillende interpretaties) zijn geweest. Verbanning en verbod, alsook cachot voor gelijkgezinden zoals Adriaan Koerbagh ... de koekenbakkersvormgeving straat wellicht de domme lokaal patriotisme uit dat aan dit initiatief ten grondslag ligt. In het Joods Historisch Museum kunnen wij in nog geen decennia een tentoonstelling verwachten over de verschillend mogelijke interpreaties van de verhouding van Spinoza tot de stad Amsterdam ... zoals ook een ander te noemen naam in deze context Ariel Acosta niet museumwaardig is ... het zou toch mistaan de prenten van een aan een pilaar van de Portugese synagoge gebonden banden met onbloot bovenlijf om de zweepslagen te kunnen ontvangen... Zeker al dit moet in zijn tijd gezien worden ... de eigen richting van de Joodse gemmeenschap en beduchtheid over verlies van een relatief goede status. Maar ik hoor de klaagzang van een Koerbagh in zijn cachot waar hij binnen enkele jaren onder erbarmelijke omstandigheden overleed ... hij had de tolerantie van de stad Amsterdam verkeerd ingeschat, Spinoza was vele malen meer voorzichtig... kijk hoe zou je dit soort zaken in een monument tot uitdrukking kunnen brengen? Dat is een vraag die kennenlijk ver voorbij gaat aan opdracxhtgevers, vormgevers en ontvangers van dit esthetisch en historisch wangedrocht.

Dat Tjebbe van Tijen, kunstenaar, sociaal activist en sociaal archivist, een bezoek brengt aan dit weblog en er zijn gram op achterlaat, geeft al een zekere eer. Ik kan me voorstellen dat hij, opgeleid als beeldhouwer en om 't samen te vatten - 60-iger jaren-activist, enige woede voelt bij een beeld als dit. In 2004 stelde hij als een "Imaginary Museum Project" de collage samen en schreef de tekst voor "De Tolerantia and the art of provocation". Daarin te lezen: "Spinoza might be a national hero now, but he and his followers have been harassed and prosecuted as heretics by Dutch secular authorities pushed by the church. Several writers ended up in prison, some died there, or in an asylum, like Adriaan Koerbagh (1632-1669) who had Spinozist ideas and published critical and humorous dictionaries on law and theological words. This last one became fatal to him. etc..." Zie:
http://imaginarymuseum-archive.org/AAA/index.html#49
De woede die voelbaar is in dat "Ars Memoria System" is ook in deze reactie te voelen.
Datgene waaraan volgens Van Tijen - en m.i. terecht - behoefte bestaat, mag hopelijk verwacht worden van het 'monument' dat de ASK aan het voorbereiden is: een Spinoza Centrum, "waarin gebundeld een aantal activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals studie- en educatieve programma's, een infobalie, studieboeken en tijdschriften i.v.m. Spinoza, begin van de Spinozawandeling, museale activiteiten, een permanente installatie met betrekking tot Spinoza, een auditorium voor debatten en voorstellingen." Het is te hopen dat een kritische opzet, zoals Van Tijen vraagt, daarin dan gerealiseerd kan worden.