Spinoza-weekend over 'De geest is gewillig maar het vlees is sterk'

Op 24-25 januari 2009 geeft Miriam van Reijen in de Internationale School voor Wijsbegeert een cursus over "Spinoza’s wijsgerige antropologie" onder de titel 'De geest is gewillig maar het vlees is sterk', zoals ook de ondertitel van haar boek over Spinoza luidt. [hier]

Drs. Miriam van Reijen is praktisch filosoof en docent filosofie aan Avans Hogeschool te Breda en schrijfster van  'Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk'
[hier op dit weblog besproken - ik verwees er gisteren nog naar in mijn blog over Damasio]

Op de website van het ISvW deze tekst:

"Er is vandaag de dag sprake van een opmerkelijke heropleving van de belangstelling voor Spinoza, niet alleen binnen de academische filosofie, maar vooral ook daarbuiten. Naast het feit dat hij is opgenomen in de officiële Canon van de Nederlandse geschiedenis duikt zijn naam geregeld op in de media, in politieke discussies, in debatten over de verhouding godsdienst en politiek, over de multiculturele samenleving, over tolerantie en de vrijheid van denken. Daarnaast blijkt zijn werk ook van betekenis te zijn op terreinen als de neurowetenschappen, voor het denken over emoties en voor een praktische of therapeutische filosofie.
In deze cursus staat de relevantie voor het dagelijkse leven centraal: de verregaande consequenties die zijn radicale en consistente filosofie heeft, waaronder het ontkennen van een vrije wil en het bestaan van moreel kwaad.

Spinoza’s metafysische systeem is de basis voor levenskunst, voor een stabiele en diepe blijdschap. In de inleiding en de oefeningen met de deelnemers wordt aandacht besteed aan het ontstaan en de aard van passies, en aan de onmacht en de macht van de rede.
Het boek van Miriam van Reijen, Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk (Klement, Kampen, 2008) is bij de cursusprijs inbegrepen."

Een vorm van koppelverkoop. Want degenen die dat boek al hebben dan? Zou men bij de ISvW alleen mikken op mensen die al niet uit zichzelf dat boek gekocht en gelezen hebben?

Over die zogenaamde betekenis van Spinoza 'op het terrein van de neurowetenschappen' begin ik inmiddels toch wat te twijfelen.

_______________________________

Datzelfde weekend 24-25 januari is er op de ISvW ook een cursus:  Filosofie in de 17e/18e eeuw - waarbij 's zaterdags Locke, Hume, Immanuel Kant, Voltaire en Kant worden behandeld (!) en zondagsmorgens Spinoza en de radicale Verlichting (door Wiep van Bunge)