Spinoza-munt in de serie De Canon van Nederland

Nadat ik op 31 maart 2014 een blog had over de Spinoza-medaille van Franklin Mint uit de 1970-iger jaren, wordt het tijd ook in een blog te vermelden dat na het tot stand komen van de Canon van Nederland door het bedrijf Muntpost in samenwerking met TNT Post (nu Post.nl) speciaal voor verzamelaars een serie munten en postzegels op de markt werd gebracht, die de vijftig vensters van de Canon als onderwerp hebben [cf.]. Dat zal dus in 2007 zijn geweest. De munten zijn er in koper-nikkel en in zilveren versie à 9,3 gram. De afbeelding op de voorzijde van de munt toont op de achtergrond de slingerende weg door de geschiedenis zoals die ook op de website entoen.nu/ te zien is. Op de keerzijde van deze munten prijkt de Nederlandse leeuw met daaromheen de tekst: "De Canon van Nederland."

In die reeks is dus ook een munt met Spinoza opgenomen, met zijn zegelspreuk CAUTE.

           

                

Gebaseerd op de collectie de Canon van Nederland is in 2011 door de Koninklijke Nederlandse Munt, die dus ook bij het project betrokken geweest moet zijn, de collectie "Hollandse Historie" gelanceerd, bestaande uit vijf deelcollecties: Heldhaftig Holland, Naar Hollands Ontwerp, Helden Van Toen, Hollandse Handelsgeest en Vernieuwend Holland [cf.] De verzamelaars worden goed bezig gehouden.

Op Marktplaats.nl en Ebay.nl worden regelmatig exemplaren van deze munten aangeboden, b.v. momenteel hier.