Spinoza in het leven van een Iraanse vluchteling

Sinds dit voorjaar heeft Zwolle een nieuw magazine: Zowell. Het wordt als papieren magazine in winkels en kiosken uitgebracht, maar ook op een website: zowell.nl/ (een site die nogal veel geduld vergt…)

In het kader van een project van de Hogeschool Windesheim waarbij levensverhalen van studenten worden opgetekend om te leren welke waarde een opleiding heeft voor het leven van een student, interviewde hoofdredactrice van Zowell, Kisten Notten, de uit Iran gevluchte Saïd Baluĉi. Van huis uit, via zijn vader, was hij met het soefisme vertrouwd. In Nederland leerde hij Spinoza kennen – en hij meent overeenkomsten aan te treffen.

Ik herinner me niet Spinoza eerder met soefisme in verband gebracht te hebben gezien.*) Ook Louis Hoyack (1893-1967) die erg verbonden was met het soefisme van Hazrat Inayat Khan maar ook Spinoza als uitgangspunt schreef, bracht beide niet met elkaar in verband. Saïd Baluĉi doet dat dus wel. Het is een eenvoudig journalistiek geschreven verhaal dat in enige afleveringen wordt gebracht. Verschenen zijn:

Hopen op een taal die verbindt [cf.]

Het soefisme van de God van Spinoza [cf.]

    
                                    [hele foto hier te zien] 

*) Hoewel, zo ontdek ik het (door mij vergeten) blog "Spinoza in MO-documentaire over Soefisme en Westers denken" over de soefi Sjeik Bedreddin (1359–1420) die vergeleken wordt met Spinoza.