Spinoza in HAVO-examenonderwerp Emotie 2011 t/m 2013

Over het feit dat in de zgn “Eindtermen voor het VWO van 2008 t/m 2011 met het thema Rede en religie Spinoza niet voorkwam is indertijd heel wat te doen geweest. Dr. Michiel Leezenberg had het begeleidende boek ervoor geschreven Rede en religie: Een verkenning [Eindexamencahier filosofieonderwijs VWO. Amsterdam: Van Gennep 2007] en daarin was Spinoza niet behandeld, terwijl hij er een centrale plaats in had moeten hebben. Bij despinoza.nl is hierover nog steeds te lezen, o.a. de stukken van 5 april 2007, 6 april 2007

Denkbewegingen. Filosofie van de emoties

Afgelopen vrijdag werd voor HAVO-docenten in het Pieter de la Court-gebouw in Leiden een studiedag over de aanpak van dit onderwerp - emoties - gehouden.

Ook dr. Henri Krop gaf er een lezing: ‘Spinoza over emoties: een filosofische herwaardering’. 

Bij gelegenheid van die studiedag werd het begeleidende boek van Dr. Mariëtte Willemsen, Denkbewegingen [uitgeverij Ambo/Anthos, Amsterdam, 2010; ISBN 9789026321962] gepresenteerd. In een apart blog zal ik dit boek bespreken.