Spinoza in grote geschiedenis van de Bijbelinterpretatie

Een mailtje van Ferdie Fluitsma attendeerde mij op een groot project bij Vandenhoeck & Ruprecht, waarmee men al geruime tijd bezig is: Magne Sæbø (Hg.), Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation

Waar gaat het om? Die kritische Darstellung der ganzen Rezeptions-, Auslegungs- und Forschungsgeschichte der Hebräischen Bibel / des Alten Testaments und zwar auf jüdischer wie auf christlicher Seite, unter katholischen wie unter protestantischen Theologen und Forschern.  

Het eerste deel kwam uit in 1996 (From the Beginnings to the Middle Ages [Until 1300]).

In 2008 verscheen het tweede deel (From the Renaissance to the Enlightenment). Dit jaar zal het derde deel verschijnen, althans de eerste band ervan: Magne Sæbø (Hrg.), Hebrew Bible / Old Testament. III: From Modernism to Post-Modernism. Part I: The Nineteenth Century - a Century of Modernism and Historicism. Vandenhoeck & Ruprecht, 2013

Daarin komt ook - weer - Spinoza aan de orde in het kader van: de opkomst van een onafhankelijke kijk op de geschiedenis van Israël.

In het tweede deel (dat uit 2008 dus) verschenen twee hoofdstukken die hier het vermelden waard zijn:

Chapter 32: H.J.M. Nellen, “Growing Tension between Church Doctrines and Critical Exegesis of the Old Testament” (p. 802 – 826)
[Over Faustus Socius, Hogo Grotius, Isaac de La Peyère, René Descartes/cartesius]

Chapter 33: Stephen Nadler, "The Bible Hermeneutics of Baruch de Spinoza" (p. 827 - 837)

Gedeeltelijk in te zien bij books.google

                                                * * *

Opvallend is dat terwijl er indertijd zoveel om te doen was, in deze turf (dl II) Lodewijk Meyer (dit is nu eenmaal de internationaal ingeburgerde schrijfwijze) slechts in een voetnoot wordt vermeld [cf books.google]