Spinoza en het Vrijdenkersforum

 

Vandaag ontdekte ik het Forum voor Vrijdenkers, waarop af en toe ook over Spinoza wordt gediscussieerd. Ik wilde weer eens zien of er niet nog ergens een forum was, waarop soms ook over Spinoza wordt gediscussieerd. Want er is nu wel sinds kort een goed initiatief met een website “Spinoza in Vlaanderen”, maar daarop kan niet rechtstreeks worden gereageerd – het is/heeft geen forum.

Ik zag tot mijn vreugde dat recent op de vrijdenkersforum zelfs een paar maal instemmend naar een blog op dit Spinoza.blogse werd verwezen. Ik zag dat Fred Neerhoff, die vroeger nog wel eens reageerde op dit weblog, bij dat Forum betrokken is. Hij en nog twee kompanen, te weten David Bakker en Lex Hagenaars, vetrokken gedrieën na een of ander conflict bij de vereniging De Vrije Gedachte en begonnen “voor zichzelf” - dit Vrijdenkersforum. Over die zaak is alles te lezen in hun “Dossier De Vrije Gedachte”. Er wordt op het Forum gediscussieerd, niet uitsluitend. maar toch wel vooral  met elkaar; maar er zijn ook reacties van anderen aan te treffen. Ze kunnen het elkaar echter ook behoorlijk moeilijk maken. Vrijdenkers zijn het nu eenmaal zelden met elkaar eens.

Er is een menu met uitgebreide informatie over wat de initiatiefnemers verstaan onder vrij denken.

Zie hier via Google alle pagina's op  het Vrijdenkersforum waarop de naam Spinoza verschijnt.

Interessant vond ik de zeer positieve uitlatingen over wat Anton Constandse over Spinoza had geschreven (i.t.t. Leo Polak). Wellicht stumuleert mij dat om eens een apart blog aan Constandse te wijden. Ik heb wel iets van hem in huis (en af en toe vermeld ik hem in een blog), maar zijn brochure uit 1932 bezit ik niet. Er is voor zover ik weet niet al ergens een website waar oude jaargangen van De Dageraad en andere tijdschriften en brochures uit de vrijdenkershoek worden gedigitaliseerd.

Ik neem de vrijdenkerswebsite hier - in ieder geval een flinke poos - onder de links op om mezelf (en anderen) eraan te herinneren om er af en toe eens een kijkje te nemen. Wie weet komt daar nog eens meer over Spinoza voorbij.

Bronnen

Zie ook Wikipedia over vrijdenkerij.

Dossier De Dageraad bij de KB.

En vooruit, ook (want wij hebben geen conflict) De Vrije Gedachte

Beelddatabank Vrijdenkers
Bij de KB is te lezen dat in 2005 een conserveringsproject "Metamorfoze Vrijdenkers", uitgevoerd door Het Humanistisch Archief in samenwerking met de Bibliotheek van de Universiteit voor Humanistiek, werd afgerond. Verder: "een collectie vrijdenkerspublicaties uit de periode 1855-1950, is te raadplegen in de digitale ‘Beelddatabank Vrijdenkers’." Wordt deze link gegeven naar de website van de Universiteit voor Humanistiek, waar je verder geen enkele informatie erover aantreft. Verder zoeken brengt je bij...

...maar daarvan ben ik nog niet erg onder de indruk; er worden nog geen documenten geleverd, althans bij de pogingen die ik deed. Als je Constandse ingeeft, krijg je niet zijn brochure over Spinoza te zien. Maar als je volhoudt en onder trefwoord 'Spinoza' ingeeft krijg je de titels van twee brochures van Anton Constandse te zien (maar verder niets). Enfin, je kunt niet alles hebben.

Reacties

Stan vermeldt dat er geen forum is bij 'Spinoza in Vlaanderen'. Dat is niet omdat wij in Vlaanderen geen debatcultuur zouden hebben. Wat ik zie op allerlei forums, zowel bij onze provider Seniorennet, op deze eigenste website, bij de georganiseerde vrijzinnigheid in Vlaanderen en op fora van andere media, kranten, tijdschriften, tv-stations en op FaceBook, was voor mij meer dan voldoende om elke vorm van forum te schuwen. Wie dat soort van 'communicatie' wenst, komt overal elders ruim aan zijn of haar trekken. Als het van ons afhangt, wordt 'Spinoza in Vlaanderen' op dat punt een sereen milieu. Als er discussie nodig is, dan zullen we daarvoor gepaste kanalen zoeken en dat zal geen forum zijn.

Karel, ik mag toch iets feitelijks constateren? En ik mag toch verder op zoek gaan? En doorgeven wat ik vond?
Maar, Karel, ik respecteer uiteraard jouw keuze. Mijn constatering was niet bedoeld als kritiek.

Ik kan Karels bedenkingen begrijpen, maar ik moet zeggen dat dit Forum van Stan zeer gunstig afsteekt ten opzichte van de meeste andere. Dit is denk ik vooral te denken aan Stan zelf, die niet ter zake doende reacties, persoonlijke aanvallen, foute redeneringen... allemaal op een zeer besliste maar correcte wijze van antwoord dient. Ik schrok in het begin wat van zijn directe stijl, maar het is me nu duidelijk geworden wat de voordelen er van zijn. Doe zo verder Stan!

Dank voor je welwillende woorden, Mark,
Ik moet zelf ook wel wennen aan hoe mijn "directe stijl" soms overkomt; dan zie ik een 'waargenomen bedoeling' terug die niet mijn opzet was. Maar meestal is dat dan wel recht te zetten.
Ook ik begrijp Karel heel goed, als je sommige fora ziet, grijpt de schrik je aan. Het is wennen aan de mogelijkheden die het wereldwijde web iedereen maar biedt...

Hoe erg moet ik het vinden dat tal van instanties hun archieven dichtgooien voor de vrije raadpleging via het internet?
Tal van Gemeentes laten je betalen voor de zoekresultaten in hun Bergerlijke Stand-archieven. Idem voor krantenarchieven.
En ook is het tijdschrift "De Dageraad" (de jaargangen van 1886 tot zeg 1900) is niet meer toegankelijk. 5 jaar geleden was dit nog wel mogelijk. Erg, erg vind ik dat .....