Spinoza bij de Koninklijke Bibliotheek

Via de website van de Koninklijke Bibliotheek “Wijsbegeerte in Nederland”, krijgt men de `elektronische voortzetting van Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte` tot 2004. zie http://poortman.kb.nl/

Wie in het menu op ‘teksten’ klikt komt bij een bladzijde over Spinoza´s Korte verhandeling, `Het oudste bewaard gebleven manuscript van de Korte Verhandeling van Spinoza, in de 17e eeuw door een kopiist afgeschreven van twee oorspronkelijker versies die beide verloren zijn gegaan….´ Etc.
Onderaan die pagina twee links die niet goed werken.

Zie verder hier ook de collectiebeschrijving Spinozana van de KB.

Op Poortman.kb.nl worden scans aangeboden van een van de handschriften van de KV die zich In de Koninklijke Bibliotheek bevinden. Het zijn niet erg zorgvuldig gemaakte scans.

De teksten (noten) in de kantlijn kan men niet lezen, ook niet via wat ´vergroting` word genoemd, die echter niets voorstelt. Jammer.

Er worden via internet wel ontsluitingen van handschrifdten aangeboden die met heel wat meer zorgvuldigheid gemaakt zijn.
Hier worden we afgescheept met broddelwerk.

Juist een aantal van die randschriften zou ik graag goed willen kunnen zien.