Scriptie van René Koekkoek over Spinoza's politieke vrijheidsbegrip in de context van politieke controverses

René Koekkoek, regelmatig bezoeker van dit weblog, studeerde onlangs af aan de Utrechtse universiteit. De afgelopen twee jaar deed hij onderzoek naar Spinoza's politieke vrijheidsbegrip in de context van de publieke debatten en politieke controverses in de Nederlandse Republiek. Dat deed hij in het kader van zijn onderzoeksmaster geschiedenis. Hij stuurde mij zijn masterscriptie, waarbij hij werd begeleid door historicus Ido de Haan en filosoof Piet Steenbakkers, en waarin hij ondermeer in debat gaat met Spinoza-commentatoren als Israel, Blom, Balibar en Prokhovnik. Hij hoopt enkele ideeën nader uit te werken in artikelen of een toekomstig boek. Hij hoopt vooral, al dan niet in Nederland, een promotie-onderzoek naar Spinoza te kunnen oppakken. [Toevoeging: Cf. zijn aanstelling in Utrecht]. Hij gaf mij inzage in zijn scriptie, getiteld

Spinoza’s Conception of Political Liberty and the Dutch Republic, 1650-1677

Uit de probleemstelling – (zonder voetnoten) neem ik dit stukje over om een idée van de inhoud te geven:

“In this thesis priority will be given to the historical context in which Spinoza lived and wrote. I will analyse the internal philosophical connections of his philosophy as only one of the several contexts of Spinoza’s conception of political liberty. This thesis assumes that a historical and a systematic philosophical analysis are not mutually exclusive, but can be used supplementary. Spinoza was thoroughly influenced by his historical and intellectual context, but his philosophy was not completely determined by them. Spinoza’s ideas on political liberty partly grew out of his wide-ranging systematic philosophy. In order to understand the meaning of his ideas it is therefore necessary to grasp how his systematic philosophy and his political ideas relate to each other. Therefore, this thesis has an interdisciplinary character, although emphasis is placed on historical contextualization.”

Daar ik momenteel niet kan printen kon ik slechts gedeelten aan het beeldscherm lezen. Die maakte mij behoorlijk enthousiast, zodat ik hem voorstelde zijn tekst op mijn website te publiceren. Daarmee ging hij graag akkoord. Zie hieronder de url van

Spinoza’s Conception of Political Liberty and the Dutch Republic, 1650-1677
[PDF, 21 aug 2015 naar deze veiliger omgeving verplaatst]

Graag zeg ik René Koekoek hierbij dank voor het benutten van dit platform om zijn tekst te publiceren.
Ik hoop dat sommige bezoekers van dit weblog hiermee een plezier wordt gedaan. Ikzelf zal zijn werkstuk zeker met interesse gaan lezen, zodra ik het kan uitprinten.

Als u de smaak te pakken krijgt, neem dan ook kennis van zijn essay "De herontdekking van het republikanisme. Denkers van Machiavelli tot Spinoza verhelderen politieke kwesties van nu" dat vorig jaar van hem gepubliceerd werd in nr 78 van het prestigieuzewetenschappelijke boekenmagazine tevens e-Magazine ABG De Academische Boekengids