Reformatorisch Dagblad besprak Henri Krop's Spinoza-boek

Het Reformatorisch Dagblad van vrijdag 9 mei 2014 bevatte een uitgebreide en serieuze bespreking van het boek van Henri Krop Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland. Het stuk is van de hand van Klaas van der Zwaag en kreeg de titel mee: "Spinoza, vrijdenker en fatalist."

De header: "Een vrijdenker en fatalist of determinist. Dat was de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza (1632-1677). In zijn tijd verguisd als dissident en vermeende atheïst, geldt hij nu als icoon van Nederland."

Van der Zwaag typeert het boek als een "magistrale studie" en stelt iets verderop, na een redelijke schets van enige hoofdlijnen met - uiteraard - het accent op de relatie of eventuele verwantschap tussen het spinozisme en de gereformeerde orthodoxie en de vaststelling "Leden van de Gereformeerde Kerk bezweken in de achttiende eeuw voor de verleiding van het spinozisme, dat een filosofische variant van de predestinatieleer verkondigde," geeft hij als z'n oordeel: "Het boek van Krop is adembenemend beschreven. De ruim 800 bladzijden lezen als een trein, omdat Spinoza en zijn invloed breed uiteengezet worden in de wijdere context van kerk, cultuur en samenleving. Het boek is niet alleen een studie over Spinoza, maar peilt ook de cultuur- en geestesgeschiedenis door de eeuwen heen. Het spinozisme is de wereldbeschouwing voor de moderne mens, zo concludeert Krop."

Reacties

Kreeg zojuist het Reformatorisch Dagblad van 9 mei van een vriendelijke buurman aangereikt. Ben onder de indruk van de evenwichtige recensie van de tgeoloog Klaas van der Zwaag. Anders dan ik is hij erg enthousiast over Krop z'n boek, maar daar wou ik het niet over hebben. Het is een voorbeeldige recensie in die zin dat hij primair de reformatorische lezer voortreffelijk inhoudelijk informeert over Spinoza's filosofische positie en daarbij ook de raakpunten met het Calvinisme, historisch en systematisch, behandelt. Pas secundair gaat hij in op de specifieke verdiensten van de auteur die de parallellen schetst. Deze recensie is in ieder geval geen oppervlakig natte-vinger-werk.

Wim, we zijn het eens. Ook ik vond het een gedegen recensie - eentje zoals zo'n boek verdient.