Prof Yosef Kaplan over de banvloek [Herem] over Spinoza

Het Menasseh ben Israel Instituut, een academisch samenwerkingsverband tussen het Joods Historisch Museum en de Universiteit van Amsterdam, organiseert op 17 februari om 20:15 uur in de Balie te Amsterdam een lezing door prof. Yosef Kaplan (van de Hebreeuwse Universiteit Jeruzalem)

Inde reeks: Synagoge en Staat in vroegmodern Amsterdam:

Thema: ‘Religion, Politics and Freedom of Conscience: Excommunication in Early Modern Jewish Amsterdam’

Yosef Kaplan[van hier]

In deze lezing gaat prof. Yosef Kaplan in op de politieke betekenis van de beroemde banvloek of Herem, die onder meer over Spinoza werd uitgesproken. Excommunicatie was het ultieme middel dat de joodse gemeente had om haar leden te disciplineren, maar de effectiviteit van deze religieuze maatregel binnen de context van de gewetensvrijheid in de Republiek had beperkingen. Terwijl de leiders van de Sefardisch-joodse gemeente het middel nodig hadden om hun autoriteit te vestigen, bracht de banvloek ze ook in conflict met het stadsbestuur dat vond dat de straf door hen misbruikt werd. Yosef Kaplan is een expert op het gebied van de Sefardische geschiedenis en is auteur van onder meer: An Alternative Path to Modernity. The Western Sephardi Diaspora in the Seventeenth Century (Brill 2000).

Méér informatie en inschrijving op de website van het mbii.nl

Hier op video bij De Balie terug te kijken