Proberen Amerika's keuze voor Trump te begrijpen [3] met behulp van Spinoza en Beth Lord

“Trump: la victoire des "passions tristes" (la colère, la peur, la haine, l'envie…).” Schreef André Comte-Sponville de dag na Trumps verkiezingsoverwinning met termen vanuit de Ethica [cf.], maar zo ben je eerder bezig met moreel veroordelen dan met begrijpend duiden, dunkt me.

Veel verder kom je met een analyse zoals Beth Lord die morgen voor de Aristotelian Society in Londen gaat brengen onder de titel “Disagreement in the Political Philosophy of Spinoza and Ranciere.” [Cf.] De tekst van haar toespraak die nog in ontwikkeling is, staat al als PDF in te zien. Die toespraak is van vóór de overwinning van Trump en die gebeurtenis of zijn naam komt in het stuk niet voor. Wel gebruikt ze de Brexit als illustratief voorbeeld in haar stuk, waarin ze de politieke filosofie van de Franse filosoof Jacques Ranciere afzet tegen die van Spinoza. Ze toont aan dat we met Spinoza’s politieke filosofie fenomenen als de Brexit (en, zo voeg ik toe, de verkiezingsoverwinning van Donald Trump) beter kunnen duiden.

Zowel de Brexit als Trumps verkiezing wordt gezien als de revolte van de leden van een zich achtergesteld en uitgesloten voelend bevolkingsdeel tegen het politieke establishment dat hen niet hoorde en uitsloot. Trump verwees er in zijn aanvaardingstoespraak expliciet op: “De vergeten mannen en vrouwen van ons land zullen niet langer vergeten worden.” Het is retoriek, maar in de meeste analyses wordt wel gesteld dat we hier te maken hebben met de wraak van de werkloze blanke man die zich voelt als het lumpenproletariat, een groep mensen die lange tijd genegeerd zijn, niet profiteren maar juist slachtoffer zijn van de globalisering, achtergestelden en economisch gefrustreerden die zich van de politiek buitengesloten ervoeren. Deze groepen vonden een stem in Trump en gaven hem hun stem – in grote getale. Kortom, we hebben te maken met een revolte van de uitgeslotenen: het deel dat geen deel had presenteerde zich als het volk (het geheel).

...

Dat laatste is, zo begrijp ik van Beth, de analyse van de Franse filosoof Jacques Ranciere. Zo’n moment van omwenteling, van aardbeving in de sociale orde, zo’n revolte is voor hem hét moment waarop pas echt politiek plaats heeft. Ik was van plan haar analyse hier samen te vatten, maar zie er van af – kan het om een of andere reden niet opbrengen en volsta met de geïnteresseerde naar haar stuk te verwijzen.

Toegevoegd. Op 2 mrt. 2017 werd haar voor de Aristotelian Society gehouiden lezing naar Youtube gebracht.

Reacties

Harry Bregazzi had op 25 november 2016 een blog: Brexit… Trump… What would Spinoza do?
"what can Spinoza tell us about Brexit and Trump?"

https://bristolsocietyandspace.com/2016/11/25/brexit-trump-what-would-spinoza-do/

Video van Beth Lords lezing aan 't eind van blog toegevoegd.

Nice and informative post. thanks to share with us.

That’s really true! The United Kingdom and Gibraltar European Union membership referendum as Trump's election are seen as the revolt of the members of a disadvantaged and excluded themselves feeling some people against the political establishment does not hear and exclude them. Keep sharing!

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
73d7f5
Onthoud mijn gegevens!