Presentatie Spinoza Kring Limburg en Ethica-boek van Herman Berger

In boekhandel De Tribune in Maastricht vond gisterenavond de presentatie plaats van de Spinoza Kring Limburg (zie hier méér over het initiatief). Daarvan hier een foto-impressie.

           
Paul Vlas heette allen namens de Spinoza Kring Limburg hartelijk welkom (van die kant kwamen nog enige belangstellenden binnen...)

            
Vervolgens introduceerde Stan Verdult emerites hoogleraar Herman Berger (rechtsvooraan), auteur van het boek De Ethica van Spinoza. Een handreiking [Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2011], die een toespraak over Spinoza ging houden.

            
Er waren aardig wat belangstellenden voor naar De Tribune gekomen.

            
In zijn praatje hield spreker Herman Berger het vooral bij een aantal praktische voorbeelden uit kranten die hij al dan niet / min of meer als Spinozistisch interpreteerde.

            
Vervolgens stelde Stan Verdult de spreker een aantal vragen die bij hem opgekomen waren bij lezing van het boek De Ethica van Spinoza. Een handreiking.
Daarbij bleek - desgevraagd - de auteur zich uiteindelijk niet in de werkelijkheidsbenadering van Spinoza te kunnen vinden. Hij vond dat Spinoza geen duidelijke visie had op hoe van het Ene (God) tot de singuliere dingen te komen / het Ene te laten samengaan met het Vele - de aloude filosofische vraag. Hij mistte bij Spinoza een soort 'diversificatie-beginsel' zoals hij dat wel bij Plotinus vond. Blijkbaar was hij daar momenteel sterk mee bezig, want die naam viel meermalen. Maar over Spinoza ging het uiteraard ook.

            
                              Daarna werden drankjes geserveerd...

            

            
... en kon men het boek door de auteur laten signeren.