Pedro Stoichita's project 'Spinoza Variationen - Versuch einer bildlichen scientia intuitiva'

Pedro Stoichita, filosoof en (teken)kunstenaar, geboren in München in 1983, is één van de zes uitverkoren afgestudeerden van wie vorige week werd bekend gemaakt dat zij mogen beginnen met hun «künstlerisch-wissenschaftlichen Projekten» aan de Universität der Künste (UdK) Berlin.

De UdK Berlin heeft z’n huidige naam sinds 2001, heeft zijn oorsprong in de oprichting in 1696 van de brandenburgisch-preußischen Akademie der Künste en ontstond in z’n huidige vorm door fusie van drie Hoge Scholen in 1975. Het is een van de grootste Hogere Kunstacademies in Europa en de enige die alle kunstdisciplines en de daarop betrekking hebbende wetenschappen in zich herbergt. Aan de vier faculteiten [beeldende kunst, vormgeving, muziek en theater/performance (Darstellende Kunst)] worden meer dan 40 kunst-, kunst-wetenschappelijke en kunst-pedagogische cursussen geboden. Van de ruim 4000 studenten komt ongeveer 20% uit het buitenland. Met de toewijzing der 6 stipendia heeft de UdK Berlin als eerste in Duitsland een postgraduaal curriculum ingericht. Dat er belangstelling voor bestond bleek wel uit 336 inschrijvingen, waaruit deze zes gekozen zijn. Zij ontvangen gedurende twee jaar maandelijks een bedrag van 1000 euro plus vergoeding van materiaal- en andere niet personele kosten om hun project te kunnen verwezenlijken. Daarbij worden ze begeleid door de professoren van de KunstenUniversiteit, waaraan ze desgewenst ook aan cursussen kunnen deelnemen. De officiële opening zal in oktober plaats hebben.


Van alle zes uitverkorenen werd enige informatie gegeven.

Bij Pedro Stoichita was te lezen:

Seine Spinoza Variationen – Versuch einer bildlichen scientia intuitiva befassen sich im Anschluss an die Ideenlehre Spinozas mit der Möglichkeit einer nicht-diskursiven visuellen Erkenntnis. Die Frage lautet: Welche Erkenntnis ermöglicht ein Bild? Und: Wie kann man mit Bildern argumentieren? Die Antwort sucht Stoichita im Medium der sequenziellen Kunst und in Form eines grafischen Essays.

Ik had verkeerd begrepen dat hij al Spinoza Variationen zou hebben gemaakt en dat die wellicht onderdeel uitmaakten van zijn motivering voor het project. Maar het is juist de bedoeling dat hij o.a. dergelijke tekeningen gaat maken. Dat liet hij mij in een vriendelijke mail weten in antwoord op mijn vraag of ik in dit blog al één of meer van deze tekeningen mocht opnemen. Ooit, later, hoop ik van hem voor dit webblog einige 'Proben' te mogen opnemen.

Publicaties

Pedro Stoichita heeft al een en ander aan publicaties op zijn naam staan, juist ook op het gebied van Spinoza’s Ideeënleer, waarover zodadelijk.
Wie zijn naam in Google ingeeft, ziet hem vaak vermeld in de Acknowledgments, zoals in het Spinoza-boek van Michael Della Rocca, of: „… und Pedro Stoichita, die alle Texte für den Druck vorbereitet haben, sind wir ebenfalls zu Dank verpflichtet.“ Hij verkeert dus al enige tijd in het circuit van deskundigen op het terrein van de vroeg-moderne filosofie.

Hij was spreker op het VIIIe Internationaler Leibniz-Kongress: Einheit in der Vielheit Hannover [24.-29. Juli 2006]:
Pedro Stoichita (Berlin): Ist Leibniz 1676 Vertreter einer Many-Worlds-Theorie gewesen? [Hier]

Ook was hij spreker op het Colloquium Nature et surnaturel - Philosophies de la nature et metaphysique aux XVIe-XVIIIe siecles [Colloque organisé à Luxembourg 22 et 23 février 2008]. In het programma daarvan staat vermeldt:
Pedro Stoichita [Humboldt-Universität zu Berlin], Leibniz Gottesbeweis im Dienste von Spinozas Monismus [Hier]

Dit is nu een van de hoofdstukken in het boek dat dit jaar n.a.v. die bijeenkomst verscheen:

Vlad Alexandrescu, Robert Theis (Hg.)
Nature et Surnaturel.
Philosophies de la nature et métaphysique aux XVIe-XVIIIe siècles, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York, 2010

Zie over dit boek ook hier.

 

 

Wellicht het belangrijkste in het kader van zijn project (en ik weet dat ik minstens één bezoeker van dit weblog een groot plezier doe met deze informatie…) is zijn hoofdstuk in het boek Ideen dat dit jaar bij De Gruyter verscheen. Daarvoor schreef hij, samen met Stephan Schmid:

Pedro Stoichita , Stephan Schmid, Baruch de Spinoza, Kap. 4 in: Dominik Perler , Johannes Haag (Hrsg) Ideen. Repräsentationalismus in der frühen Neuzeit. Texte und Kommentare. De Gruyter, Berlin/New York, 2010, Pages 165–196
[Hier de verwijzing naar dit hoodstuk - en hier naar alle hoofdstukken; en hier naar Kap. 4 in books.google]

Mijn eerste indruk is dat dit een buitengewoon nuttig en handig boek is: de hele ontwikkeling van het belangrijke begrip 'idee' sinds de oudheid, maar met het accent op de late middeleeuwen en (vroeg-)moderne tijd bij de respectieve filosofen. Hier zal ik zeker nog wel in enig blog op terugkomen.

Bronnen

Naast de al gegeven links heb ik de informatie voor dit blog van hier en hier en hier