Nuttige Italiaanse Spinoza-website ATSS

Met belangstelling zie ik al enige tijd uit naar de vernieuwing van de website van de Verenging Het Spinozahuis. Ik weet al een tijdje dat tot die vernieuwing besloten was - mede op mijn aandringen - en sinds enige weken staat die mededeling ook op de site: “Het bestuur heeft besloten om de website te vernieuwen. Dit gebeurt door de stichting Publieke Zaken te Amsterdam. Begin mei zullen de werkzaamheden voltooid zijn en wordt de huidige website vervangen.” Ik kan niet wachten en ga af en toe kijken of het misschien al zover is. Ik houd u uiteraard op de hoogte. 

Intussen hier een kort signalement van het

In Italië nam het ILIESI, Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee, van de Universiteit van Rome in 2007 het initiatief voor het ATSS Archivo di Testi per la Storia dello Spinozismo [Archief van teksten voor de Geschiedenis van het Spinozisme]

Het Archief digitaliseert en brengt teksten en documentair materiaal zoals afbeeldingen waarmee de geschiedenis van de filosofie van Spinoza's, de bestrijding en de toelichting ervan kan worden bestudeerd.

Het 'Archief van teksten voor de Geschiedenis van het Spinozisme is onderverdeeld in verschillende secties:

1) Werken van Spinoza. Deze sectie omvat de transcriptie van alle teksten van Spinoza.

2) Inventarisatie van de persoonlijke bibliotheek van Spinoza.

3) teksten over Spinoza, het antispinozisme en de geschiedenis van het Spinozisme.

4) digitale reproducties van specifieke lexica en encyclopedieën

5) biografieën van diverse auteurs

6) afbeeldingen van Spinoza en anderen

Vooral dat laatste is uiteraard interessant voor wie het Italiaans niet beheersen (maar met de google-vertaalfunctie kom je een heel eind)

Aardige illustratie van die site, met links de Spinoza-tekening van Karl Baver en rechts Spinoza's zegel, maar de middelste foto kan ik niet thuisbrengen. Spinoza's sterfhuis aan de Paviljoensgracht in Den Haag is het niet, en dat aan de Stille Veerkade, waar hij eerder woonde, ook niet, maar wat is het dan wel?