Nieuwe Spaanse vertaling van de TTP

Dit meld ik hier uiteraard vanwege de cover, waarop een speciaal voor deze uitgave gemaakte tekening van Spinoza prijkt.

Baruj de Spinoza, Tratado teológico político. Traducción de José Luis Gil Aristu, Epílogo de Jonathan Israel. Laetoli, 2014

In de serie "Los Ilustrados" worden de werken gepubliceerd van auteurs uit de radicale Verlichting. 

       

 

Reacties

Mooie verbeelding!

Kreeg vanmorgen een mail van Jacob Adler uit Amerika met vraag over het oud-Nederlandse 'heerlijkmaking'. Hier zie je het.

Mooi, die 'heerlijkmaking' - was niet zomaar een oud-Nederlands woord, maar vooral een zeer calvinistisch theologisch woord, dat verwees naar eenmaking met de Heer. Het boek van Abraham Kuyper "Van de Heiligmaking, van de Heerlijkmaking en van het Rijk der Heerlijkheid" (1935). zal het er nog eens goed hebben ingestampt. En het woord wordt (zie je als je het ingeeft in Google) heden ten dage nóg steeds gebruikt. In die protestantse kringen zal men het dus niet als een oud-Nederlands woord beschouwen.
We moeten het maar niet toepassen op Spinoza, dunkt me.