"Nieuw licht op Leo Polak" met hoofdstuk "Leo Polak over Spinoza" verschenen

Op 8 maart 2015 had ik een blog over het Congres dat enige dagen later gehouden zou worden: Nieuw Licht op Leo Polak. Vandaag vernam ik van Lidie Koeneman, een van de bijdragers aan dat congres, dat het boek met de gehouden referaten in september is verschenen. Mede gezien eerdere blogs over Polak en vanwege het feit dat Piet Steenbakkers het hoofdstuk verzorgde “Leo Polak over Spinoza,” geef ik dit door via dit blog.

Klaas van Berkel en Stefan van der Poel (Red.),  Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941). Filosoof van het vrije denken. Uitgeverij Verloren, sept. 2016Uit de inleiding: "Piet Steenbakkers probeert [..] in zijn bijdrage te achterhalen hoe de vrij plotselinge toenadering van Polak tot Spinoza rond 1927 tot stand is gekomen. Hierbij blijkt de invloed van de Groningse filosoof Heymans uitermate belangrijk te zijn geweest [..]."

Inhoud:
Voorwoord  
KLAAS VAN BERKEL/STEFAN VAN DER POEL, Leo Polak, filosoof van het vrije denken. Een inleiding  
JEROEN TEN VOORDE, Polak over de zin der vergelding. Context, totstandkoming en betekenis van een proefschrift  
PIET STEENBAKKERS, Leo Polak over Spinoza  
KLAAS VAN BERKEL ‘Eindelik vrij’.
Leo Polak als opvolger van Gerard Heymans  
BERT OVERBEEK, Onder filosofen. Leo Polak en de Kant-Gesellschaft  
STEFAN VAN DER POEL, ‘Euthymia bleibt uns’. De laatste jaren van Leo Polak, 1938-1941  
LIDIE KOENEMAN, ‘Bibliophilie langs de wegen der redelijkheid’. Leo Polak en zijn boekerij  
BERT GASENBEEK, Leo Polak en zijn geestelijke erfgenamen. De betekenis van Polak voor het naoorlogse vrijdenken en humanisme  
LEO SAMAMA, Leo Polak in de herinnering van zijn familie  
Bijlagen:
I KLAAS VAN DER HOEK, De collectie Polak  
II Stambomen van de families Polak en Schwarz  
Over de auteurs  
Index

Reacties

Ter aanvulling: Aanleiding voor het congres en de bundel was het beschikbaar komen van de dagboeken die Leo Polak veertig jaar lang heeft bijgehouden (1901-1941). De dagboeken vormen de basis voor deze bundel en geven zo 'Nieuw licht' op Polaks leven en werk. Het bijna zestig deeltjes tellende dagboek is enkele jaren geleden door de dochter van Leo Polak, Ans Samama-Polak, overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. (http://bijzonderecollecties.uva.nl/) Ze zijn ter plaatse raadpleegbaar en zullen ook digitaal beschikbaar komen.

Dank voor deze nuttige aanvulling, Lidie

De zedenpreker Leo Polak was ten duidelijkste geen spinozist, ofschoon hij zijn appreciatie van Spinoza's "habit of mind" nooit onder stoelen of banken heeft gestoken.
Verder is het m.i. een gemiste kans om Polak's "Sexuele Ethiek" uit 1936 (!) onbesproken te laten.

Volgens mij is hier geen sprake van een gemiste kans maar veeleer van het bewust verzwijgen van zaken door zogeheten 'wetenschappers'.