Nederlands Spinozisme is een doctor rijker

Gisteren verdedigde Miriam van Reijen in de aula van de Universiteit van Tilburg haar proefschrift: Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passies en politiek. Voorafgaande aan de academische zitting met de promotiecommissie o.l.v. de rector magnificus, gaf Miriam aan de behoorlijk volle aula een samenvattende toelichting op haar dissertatie.

Daarna kwam de promotiecommissie en stelden haar paranimfen zich achter de promovenda op.

(De meeste fotootjes zijn enigszijns wazig daar zonder flitsen de sluitertijd wat langer is en de kans op minder scherpstellen en bewegen wat groter)

Ze kreeg nog best een paar pittige vragen voorgelegd door de zgn. ‘opponenten’: had zij (of hadden de Argentijnen) door het accent te leggen op de passies in de politieke filosofie nu niet te weinig aandacht voor de rol van de rede? Was de Argentijnse interesse voor Spinoza’s politieke filosofie nu vooral te verklaren vanuit eigen Argentijnse ervaringen en de Argentijnse geschiedenis of vanuit hun interesse in de Franse wending in de 60-iger jaren naar de politieke Spinoza? (vroeg prof. Wiep van Bunge) Was de nadruk van de Argentijnen op ‘welbegrepen eigenbelang’ in de politiek nog wel te rijmen met Spinoza’s conatus, gemunt als metafysisch begrip? (vroeg prof. Schuijt). Was haar verwerping van de zgn. ‘rationalistische’ resp. de ‘mystieke’ interpretaties, waarvoor in de plaats ze de ‘passionele’ Spinoza-interpretatie centraal stelde, niet enigszins te eenzijdig, waar ze toch ook zelf weer enige relativering leek aan te brengen? (vroeg prof. De Dijn).
De promovenda had weinig moeite om de kritiek welsprekend te pareren.   

Na drie kwartier kwam er een einde aan de ondervraging doordat de pedel kwam melden 'hora est'. De promotiecommissie trok zich (zogenaamd?) voor beraad terug en was binnen een kwartier weer in de aula.

Emeritus prof. Herman De Dijn, door de promotiecommissie gemandateerd, deelde de promovenda de 'uitslag' mee. De verdediging van haar dissertatie werd goed geacht en zij kon door hem worden opgenomen in de rijen der doctores...

... waarna hij haar de koker met de bul overhandigde.

(het moest snel, resultaat onscherp, maar toch geplaatst, want hier ging het immers allemaal om)

Dr. Van Reijen op weg naar ontvangst van de felicitatie door haar andere promotor, prof.dr. E.E. Berns aan de hoek van de tafel. 
Daarna volgde de receptie om 'de jonge doctor' te feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal.

 

           dr. Paul Juffermans (li.) en prof. dr. Herman De Dijn 

 

Kees Bruijnes, Arno van Zuylen (in lichtblauw colbert), Nelleke Hoekstra (achter haar Paul Juffermans) en rechts Nanne Bloksma

dr. Miriam van Reijen tussen Stan Verdult (weblogger) en dr. Wim Klever (re)

Miriam van Reijen, Theo van der Werf, Wim Klever en Toon Desmarets

Het blijft hier bij dit fotoverslag. In september, wanneer haar boek bij uitgeverij Klement uitkomt, zal ik uiteraard aandacht besteden aan de inhoud ervan.

Het boek zal ca 450 blz. tellen en ca €35 gaan kosten - 
isbn 978 90 8687 063 9

Reacties

¡¡¡¡ FELICIDADES MIRIAM !!!!

L.S.,
Artikel over Baruch Spinoza gelezen in Trouw. Kwam daarin de naam
Nelleke Hoekstra tegen. Zij is de echtgenote van mijn overleden neef Herman Hoekstra.De laatste keer heb ik haar ontmoet op de begrafenis van mijn zuster.Ik weet helaas geen adres of telefoonnummer van haar. Kunt U mij dit- of eventueel haar e-mailadres geven ?

Bij voorbaat hartelijk dank !
Bram Mulder, Hoofddorp.