Na de kersttoespraak van Koningin Beatrix de nieuwjaarsboodschap van Boris van der Ham

'Het gemeene-best is de somme of het geheele t'samen brengingh van elx bijzondere beste' (Franciscus van den Ende)

"Een vrijzinnige schriftlezing", zo noemt hij het zelf. D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham opent 2010 met een heuse nieuwjaarsrede, getiteld: Pleidooi voor het vrije individu. Volgens Van der Ham worden de idealen van de vrijheid van het individu de laatste tijd nogal eens verkeerd uitgelegd, zoals onlangs nog door de Koningin in haar Kersttoespraak.

 

Sociaal en urgent
Het ideaal van het vrije individu is volgens Van der Ham juist socialer en urgenter dan welk ideaal ook. Hij laat zich in deze 'vrijzinnige schriftlezing' inspireren door een tekst uit 1665. Die was geschreven door Franciscus van den Ende, een Amsterdams filosoof die o.a. lesgaf aan Spinoza. Hij schreef: "Het gemeene-best is de somme of het geheele t'samen brengingh van elx bijzondere beste." Kortom: de samenleving kan alleen maar functioneren, als we naar ieders bijzonderheid kijken.

Pleidooi voor het Vrije Individu ('vrijzinnige schriftlezing')

Met dank aan Michael Willems die mij de tip gaf van dit filmpje op YouTube.

Tekst van D66

Paus Benedictus XVI zat afgelopen vrijdag in zijn traditionele nieuwjaarsrede waarin hij pleitte voor wereldvrede, tolerantie en respect voor andersdenkenden misschien wel op dezelfde lijn: "Vrede begint met een respectvolle blik naar anderen, met erkenning van de medemens, onafhankelijk van zijn huidskleur, zijn nationaliteit, zijn taal en zijn religie."

Kersttoespraak Koningin Beatrix