Mariano Shifman (1969) Argentijns dichter schreef een Spinoza-gedicht

Zoals uit de vorige blogs blijkt, was ik even in het Argentijnse deel van internet. En zie, tot mijn vreugde kwam ik een fraai specimen tegen om op te nemen in het

 

Mariano Shifman werd in 1969 in Lomas de Zamora (Argentinië) geboren. Van hem verscheen de bundel Punto Rojo (Primer Premio XI Concurso Nacional de Poesía, Editorial de los Cuatro Vientos, Buenos Aires, 2005).

In tijdschriften, bloemlezingen en op het internet verschenen gedichten van hem. Jean Dif vertaalde er een paar in het Frans en de Belg Fa Claes in het Nederlands.

In Meander, literair e-zine, verscheen een aantal door Fa Claes vertaalde gedichten, waaronder Shifmans Spinozagedicht:

SPINOZA OBJECIÓN A BERKELEY

Sobre tibios pilares de cemento
bajo el sol encantado de septiembre
un casal cumple el rito de la especie.

Lo contemplo sin ánimo idealista,
mi visión no construye seres nuevos:
las palomas existen por sí mismas.

Cuando el tiempo convierta el celo en crías;
cuando tiemblen las ramas con el brío
y mis ojos lejanos nada vean,

no habrá de verlas Dios para que sean

Dios es el celo, el huevo y el nido.

 

  

SPINOZA BEZWAAR TEGEN BERKELEY

Op lauwwarme pilaren van cement
onder de bekoorde zon van september
voltrekt een paar de rite van de soort.

Zonder idealistische bedoeling
kijk ik het aan, mijn visie schept geen nieuwe
wezens: de duiven bestaan voor zichzelf.

Als de tijd de paardrang in jongen omzet;
als de takken met elan zullen trillen
en mijn verschoten ogen niets meer zien,

hoeft God ze niet te zien om ze te doen bestaan

God is de paardrang, het ei en het nest.

 

                                               * * *

Sander de Vaan had met de Argentijnse dichter een e-mail-interview dat op 3 oktober 2009 bij de vertaalde gedichten in de rubriek Wereldpoëzie werd gepubliceerd onder de titel: Een veelbelovende Argentijn - De code van Mariano Shifman.
Na wat algemenere vragen stelde hij vragen over één gedicht; laat dat nou net het Spinoza-gedicht zijn.

Een van de in Meander gepubliceerde gedichten is ‘Spinoza bezwaar tegen Berkeley’. Waarom ontbreekt hier een werkwoord?

De titel van dit gedicht bevat een onvertaalbare woordspeling. Spinoza wordt in het Spaans als ‘espinosa’ uitgesproken, dat ‘lastig’ of ‘netelig’ betekent. Ik gebruik het hier dus ook als bijvoeglijk naamwoord.

Hoe ontstond het mooie slotvers van uw ‘Spinoza-gedicht’: God is de paardrang, het ei en het nest?

Ik beoog met dit gedicht een dialoog tussen twee sterk verschillende filosofen te bewerkstelligen. De ‘spreker’ is Spinoza, die het solipsistische postulaat van de Engelse denker probeert te weerleggen. Het slotvers wil daarom een samenvatting zijn van Spinoza’s pantheïstische visie op het heelal. Alles is volgens hem God: de paardrang (lees, de seksuele impuls van de duiven); het ei (het materiële resultaat van die drang) en, ten slotte, het toevluchtsoord van de vogels, die hun genetische instructies doorgeven aan de volgende generatie.

                                               * * *

Beluister hier op YouTube hoe de dichter zelf zijn gedicht EL AJENJO (según Edgar Degas) leest

EL AJENJO (según Edgar Degas)

¿Hacia dónde va la mirada un domingo por la tarde?
Porque es domingo en el vestido mejor de la pobre mujer
y en la herida claridad que se estrella en el espejo.
O es la tarde de alguna otra pendiente:
ojos finales caídos en un vaso lleno
ojos caídos en un recuerdo lejos.

¿Quién ha encendido tan pronto la cuenta regresiva?
A su lado hay otro vaso y un hombre;
tal vez se conozcan desde siempre
tal vez nunca hayan cruzado palabra:
ninguno de los dos existe ahora para el otro.
Todo el universo cabe en el espacio que los separa
y en sus vidrios turbios y vencidos.

 

Mariano Shifman [van hier]

                                                 * * *

De gedichten van Mariano Shifman op  meandermagazine.net

Weblog van Mariano Shifman met veel van zijn gedichten, maar niet het Spinoza-gedicht

Hier méér gedichten van Mariano Shifman - en hier.

Reacties

Op vrijdag 19 februari ontving ik Mariano Shifman's dank voor het publiceren van zijn gedicht in dit blog. Hij schrijft: "Spinoza is, doubtless, one of the greatest figures of the humanity." Toch leuk, zo'n waardering te vernemen. Daarmee kreeg dit publiceren een stempel van goedkeuring van de maker zelf.