Lentenummer Vlaams Marxistisch Tijdschrift brengt drie artikelen over of n.a.v. Spinoza

Het Lentenummer van het  Vlaams Marxistisch Tijdschrift dat alleen nog digitaal, niet in papieren-versie wordt uitgegeven, is uit.

Het bevat een rubriek, "Links en rechts over Spinoza", waarin de uitgewerkte versies van de teksten ingebracht in de werkgroep over “Negri en Spinoza” die Het Vlaams Marxistisch Tijdschrift organiseerde tijdens het 6de Internationaal Marxcongres dat te Parijs van 22 - 25 september 2010 werd gehouden.

Het gaat om de volgende drie artikelen, die aldaar kunnen worden gedownload:

Ÿ Miriam van Reijen: Karl Marx, een ‘a(b)no(r)male’ lezer van Spinoza

Ÿ Sonja Lavaert: Negri en het paradigma van Spinoza

Ÿ André Mommen: Van spinozist tot nationaal-socialist: de Nederlandse rechtsfilosoof Johan Herman Carp (1893-1979)

Het laatste is hier al eerder in een blog aangekondigd. Het is een heel uitvoerig en zwaar gedocumenteerd artikel, het omvangrijkste mij bekend ooit, over J.H. Carp.

Reacties

Heb een paar regenachtige uren aan het eind van de namiddag besteed aan de lezing van Andre Mommen's artikel over Carp's weg van would-be Spinozist tot nationaal-socialist. Ik heb er geen spijt van. Het was me nooit eerder gelukt iets van dit curieuze leven te begrijpen. Mommen is er in geslaagd daar niet alleen een voortreffelijk gedocumenteerd overzicht van te geven, maar om zo te zeggen ook een kijkje achter de schermen. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor. Een ding lijkt mij duidelijk: Carp is als rechtsfilossof en als schrijver over Spinoza een eerste klas charlatan. Ik betwijfel of de kring van Spinoza-vrienden (die niet samenvalt met de leden van de VHS) hem ook maar voor een enkele van zijn vele activiteiten in de dertiger jaren van de 20e eeuw dankbaar moeten zijn. Hij heeft meer kwaads dan goeds aangericht door zijn religieus-mystieke, Hegeliaanse en vervolgens zijn fascistoide misvorming van Spinoza's ongehoord radicaal wetenschappelijke en radicaal democratische erfenis. Ik voel ne beschaamd dat zijn naam nog enigszins in ere wordt gehouden. Heer Mommen, bedankt voor uw uitstekende verhandeling. U hebt de geschiedenis van het Nederlandse Spinozisme een dienst bewezen.

Heer Klever,

Ik zag nu pas uw reactie. Laat mij u gerust stellen mocht u dat niet zijn. Ik heb inmiddels nog veel dieper in het leven en de werken van J.H. Carp gegraven en ik hoop over een jaar of zo een uitvoerige biografie ergens bij een uitgever te mogen deponeren. Ik zou echter in Carp geen charlatan willen zien. Hij was een staatsrechtfilosoof die er een hobby op na hield en dat was toevallig Spinoza; dat belette niet dat hij ook een "revolutionair van rechts" werd... samen met zijn vrienden Van Senden en Goedewaagen.
... uiteindelijk zal ik in mijn boek ook veel aandacht aan dat laatste aspect besteden. Blijft uiteraard het eigenaardige verschijnsel dat Carp zo aan de weg kon timmeren in het Haagse milieu.