Kunnen we toch invloed krijgen op ons brein?

Arno van Zuylen wees mij op de Labyrint-uitzending, het wetenschapsprogramma van de VPRO, dat gisterenavond over ontwikkelingen in de neurowetenschap ging en dat op uitzendinggemist is terug te zien - of hier.

Het wetenschapsprogramma bracht “De nieuwste trend in het marktonderzoek: neuro-wetenschap. Want uw hersenen weten veel beter wat u wilt dan u zelf denkt.” Waarin Victor Lamme zich als neuro-marketeer ontpopt. Het ‘weten’ in de geciteerde zin heb ik even cursief gezet: hersenen kennen immers geen ‘weten’. Weten doen we zelf.

Rainer GoebelEen boeiender deel vond ik de neurofeedback (niet die onzin van de Tjakka-man, maar) - gedegen onderzoek van cognitief neurowetenschapper Rainer Goebel, professor aan de Maastricht University, die bezig is “to crack the code of the brain”, en Bettina Sorgermet neurowetenschapper Bettina Sorger die therapeutische mogelijkheden van neurofeedback aan de fMRI-scanner onderzoekt.

Zij zijn op zoek naar de mogelijkheid om, als men weet welke breinddelen verantwoordelijk zijn voor bepaalde geestesziekten, de patiënt te leren door anders denken, door denkactiviteit dus invloed te krijgen op processen in zijn brein en zichzelf zo te veranderen. De eerste resultaten zijn er al.

Het lijkt wel of een nieuw hoofdstuk aan Spinoza's Ethica wordt toegevoegd. Maar als dit allemaal gaat lukken, moet misschien toch de stellige niet-interactie tussen modi der attributen denken en uitgebreidheid nog eens ernstig heroverwogen worden. Een taak voor Spinozisten om hierin mee te denken.

Spinoza.blogse.nl serieus genomen
Hierdoor weer even in het neurocognitieve internetdomein op zoek, ontdekte ik heden dat Victor Lamme op zijn website een pagina heeft met “persreacties”op zijn boek De vrije wil bestaat niet. En daar staat tussen de krantenrecensies ook Spinoza.blogse.nl (die immers als eerste met een uitvoerige en gedegen recensie kwam…).

Gisteren, 1 maart, maakte schrijfster Marian Donner zich in "Moeten er ook nog gedachten in?" er druk over dat de mens almaar meer als een machine wordt gezien. Ze haalt er recente boeken van neurologen bij, Victor Lamme's De vrije wil bestaat niet, en Dik Swaab's Wij zijn ons brein, maar ook het vele gebruik door Dr. Phil van de leugendetecor en de almaar uitdijende industrie van lichaamsverbetering. Daarbij een zeer sprekende illustratie waarin Hajo de Reijger de mens als machine verbeeldt.


"Moeten er ook nog gedachten in?" vraagt de man die daar links met kennelijk een vrachtje gedachten aan komt lopen.