Krijgt het oude Spinoza-lexikon een opvolger?

Op dit blog hebben vaak discussie plaats die behoefte doen voelen aan een goed Spinoza-lexikon waarop zou kunnen worden teruggevallen. Waarin je kleine deskundige essay’s kunt vinden over essentiële begrippen als:

Substantie en attribuut

Natura naturans en natura naturata

Essentie en natuur

Mens (geest) en anima

Idea en forma

Oneindig intellect

Adequaat idee en waar idee

Notiones communes

seu / sive

Etc.

Dr. K.H.E. de Jong (1872 – 1960), ooit bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis, schreef in: Spinoza en de stoa, Mededelingen vanwege het Spinozahuis. Brill, 1935 (bij Poortman foutief 1939 gedateerd).

"[..] dat hoeveel er ook over Spinoza is geschreven, toch het meest onmisbare, zij het dan tevens het nuchterste nog ontbreekt, nl. een goed Spinoza-lexikon, waarin voornamelijk de philosophische uitdrukkingen behoorlijk worden toegelicht. G.Th. Richter heeft in "Spinoza's philosophische Terminologie" (1913) op een niet onverdienstelijke wijze een begin gemaakt; dit werk is echter, zoover ons bekend, onvoltooid gebleven.” [cf books.google]. Dat was in 1935.

Zal het voor mei aangekondigde The Continuum Companion to Spinoza dat een Glossary zal bevatten in deze behoefte voorzien? En een waardige opvolger worden van Richter’s Spinoza's philosophische Terminologie? [Zie dit blog]

Of zullen we moeten wachten op de Historical Dictionary of Spinoza and Spinozism dat al geruime tijd bij de The Scarecrow Press gepland staat en waarvoor Piet Steenbakkers, Pierre-Francois Moreau, en Mogens Laerke de redactie voeren (maar waarover verder weinig informatie wordt gegeven – zie hier)?

We wachten met interesse af.

Reacties

De professor in de "parapsychologie" te Leiden K.H.E. de Jonge was ook een antisemiet en een medeoprichter van de eerste fascistische organisaties.