Kon wel eens een interessant boek zijn...

Alleen al vanwege de cover dient dit Spaanse boek hier gesignaleerd te worden.

César Antonio Molina, La caza de los intelectuales. La cultura bajo sospecha. Destino, 2014 [De jacht op de intellectuelen. De cultuur onder verdenking] Inhoudsopgave en inleiding PDF.

De auteur was minister van Cultuur in de regering van Rodríguez Zapatero en gaat in dit boek op zoek naar de redenen voor een schrijver, een kunstenaar, om zich te mengen in de zaken van de politiek, zoals ook met hem gebeurde. Hij duikt naar het leven van een aantal historische persoonlijkheden, van Cicero en Seneca tot Spinoza, van Campomanes tot Servet, slachtoffer van Calvijn, en vooral een flink aantal voorbeelden uit de Spaanse en Franse Verlichting. Het joodse vraagstuk stelt hij aan de orde en hij schrijft onder de indruk van een bezoek aan Auschwitz-Birkenau. Ook komen de communistische elementen in de biografie en het werk van Ceslaw Milosz aan de orde - en hij stelt zich vragen over John Steinbeck en diens nogal blinde bewondering voor de USSR. Kortom, hij brengt een hele galerij van voorbeelden van de tegenstrijdige relatie tussen macht en denken.

Een recensent vergelijkt het met de reflecties van Montaigne. Van een andere recensie begrijp ik dat hij zich sterk baseert op het boek van Alain Minc Une histoire politique des intellectuels, [Grasset, 2010]. Minc's werk ziet hij als een van de beste analyses van de moderne intellectuelen, die in de 18e eeuw opkwamen om te ontsnappen aan de invloed van koningen en hun koningsgezinden en  alsmede aan de religieuze macht. Laat nu net deze zelfde Minc veroordeeld zijn voor plagiaat in zijn Spinoza: un roman juif [Gallimard, 1999].

Daar ik uit besprekingen, waaruit het voorgaande samenstelde, de indruk krijg dat in het boek toch vooral Spaanse geschiedenissen centraal staan, vraag ik me af of het ooit wel in het Nederlands vertaald zal worden. Enfin, de cover met een gekooide Spinoza hebben we alvast. [Cf. o.a. hier en hier]