Klever's Spinozana Redux [3] Opticien

Hier een herplaatsing van het derde vlot geschreven artikeltje van Wim Klever in de NRC: Opticien van 9 juli 1992.

Wim Klever voegt nog de volgende notitie toe:

De mooie verwijzing naar het 'oog van Lynceus' is ontnomen aan het slot-scholium van PPC 2. Ik heb er destijds niet aan gedacht of kreeg er geen ruimte voor om nog iets op te nemen uit brief 9 aan Simon de Vries. Die vriend had Spinoza om nadere uitleg gevraagd over wat een attribuut is in relatie tot de substantie. Dat is zo ongeveer, zegt Spinoza, als Israel (de substantie, wat is/was)  en Jacob (het attribuut, zoals we 'm kennen).
Het tweede voorbeeld vind ik heel bijzonder. "Onder planum (oppervlak) versta ik dat wat alle stralen van het licht zonder enige wijziging reflecteert; hetzelfde versta ik onder album (wit), behalve dan dat wij het zo noemen met betrekking tot de mens die het vlak aanschouwt.”
Is dit geen geniale toelichting, die vele geleerde boeken overbodig maakt?

Dat is het inderdaad. 

Over Spinoza's natuurkundige interesse en activiteiten schreef Klever meerdere artikelen, waarvan er vele inmiddels op internet te vinden zijn. In dit geval zijn in het bijzonder te noemen:

Insignis Opticus. Spinoza in de Geschiedenis van de optica, in Tijdschrift De zeventiende eeuw, 6-2, p. 47 – 63, (1990)

Spinoza en Huygens. Een geschakeerde relatie tussen twee fysici. In Gewina, jg 20 (1997), nr 1 [Bij Huygensinstituut verdwenen PDF hier teruggevonden]

Conditioned inertia in the physics of Spinoza and his Followers op fogliospinoziano.it 

Deze en andere artikelen van zijn hand over Spinoza als wetenschapper zijn te vinden op benedictusdespinoza.nl/lit/

En verder is het te hopen dat de door Filip Buyse aangekondigde website over Spinoza en de wetenschap er komt om een flinke push te geven aan de interesse in deze kant van Spinoza.