Kan een omnist tevens Spinozist zijn? Bestaan er Spinozistische omnisten?

Ik kom op dit blog n.a.v. een vraag van een scholiere die op zoek is naar informatie over antropomorfisme / pantheïsme / omnisme. Ga er maar aan staan.

"Omnism is the belief in all religions; those who hold this belief are called omnists (or Omnists). The Oxford English Dictionary (OED) quotes as the term's earliest usage the 1839 long poem "Festus" by English poet Philip J. Bailey: "I am an omnist, and believe in all religions". In recent years, the term has been emerging anew, due to the interest of modern day self-described omnists who have rediscovered and begun to redefine the term. It is best thought of as Syncretism taken to its logical extreme." [Wikipedia]

De vraag is of je elke term helemaal serieus moet nemen. Diezelfde Wikipedia-pagina stelt nog: "It is possible for one to be a Christian Omnist, or a Jewish Omnist."

Spinoza zag zijn filosofie als de vera religio. Dus dan zou je met een simpel syllogisme kunnen besluiten dat een Omnistisch Spinozist of 't omgekeerde mogelijk zou zijn. Ik waag het te betwijfelen.

Ik heb nog even via books.google gekeken hoe Philip J. Bailey het in zijn lange gedicht "Festus" opschreef:

I am an omnist and believe in all
Religions - fragments of one golden world
Yet to be relit in its place in Heaven –
For all are relatively true and false,
As evidence and earnest of the heart
To those who practice or have faith in them.
The absolutely true religion is
In Heaven only, yea in Deity.

Nee, the absolutely true religion van Spinoza vind je niet in de hemel - daarvoor moet je toch met beide voeten op aarde blijven. In dit overzicht van 26 different spiritual beliefs staat Spinozisme niet bij. Kortom, we verlaten het onderwerp en verklaren het tot een vorm onzin.

Maar toch, enige voorzichtigheid is geboden. Julie R. Klein somt in haar "Philosophizing Historically/Historizing Philosophy: Some Spinozistisc Reflection" [in: Mogens Laerke, Justin E. H. Smith & Eric Schliesser (Eds), Philosophy and Its History. Aims and Methods in the Study of Early Modern Philosophy. Oxford University Pres, 2013 cf. blog over boek en blog over Klein] een hele reeks Spinozismes op:
de Cartesiaanse Spinoza, de Hobbessiaanse Spinoza, de Joods-Islamitische Spinoza, de Protestantse Spinoza, de atheïstische en pantheïstische Spinoza, de neoplatoonse en idealistische Spinoza, de liberaal-democratische Spinoza, de Marxistische (zowel orthodoxe als poststructuralistische) Spinoza, de analytische Spinoza (zowel de Anglo-Amerikaanse als de Freudiaanse), de ecologische Spinoza, de neuropsychologische Spinoza, de feministische Spinoza en last, but not least, the Spinoza of Market Street.
Dan zal er toch wel plaats zijn voor nóg een (omni)type Spinoza?