J. G. Wachter's ELUCIDARIUS CABALISTICUS én G.W. Leibniz' commentaar vertaald

Johann Georg Wachter (1663-1757) neemt een heel aparte plaats in de Spinozareceptie in. Was Spinoza's kabbalisme, zoals hij dat waarnam, voor hem aanvankelijk een reden om het jodendom aan te vallen, later werd het juist aanleiding om Spinoza openlijk te omarmen. Voor meer informatie verwijs ik naar het blog "Johann Georg Wachter (1663-1757) Duitse kabbalist en Spinozist"; daarin ook de links naar zijn boeken die op internet te vinden zijn.

Vlak voor Pasen ontving ik het volgende mailtje:

"Een interessant aspect van Spinoza’s filosofie is de invloed of verband met de Kabballa.

De inventaris van Spinoza’s bibliotheek in het Spinozahuis Rijnsburg bevat heel wat werken die over de Kabballa gaan.

Het percentage boeken die dit aspect van Spinoza belichten is klein. In M. Laerke’s Leibniz lecteur de Spinoza, in Hst V, sectie 3, pp.923-970 een samenvatting van deze materie. Hij bespreekt gedetailleerd de Animadversiones De recondita Hebraeorum Philosophia (Animadversiones ad Wachteri librum) van G. W. LEIBNIZ. Deze tekst van Leibniz is een commentaar op :

“ELUCIDARIUS CABALLISTICUS sive Reconditae Hebraeorum Philosophiae brevis & succincta” van J. G. WACHTERUS.

Het leek mijn broer [Stan Janssens] en mezelf interessant beide teksten in het Nederlands ter beschikking te stellen op de weblog.

Met een tweepagina weergave staan de commentaren van Leibniz systematisch op de linkerpagina tegenover de tekst van Wachter (rechterpagina). Met het Wordbestand is dit makkelijk te doen, met de PDF versie?

Met beste groeten,

Frank Janssens"

Het was een aangename verrassing voor mij dat de Vlaamse broers Janssens om het vertaalwerk van Stan Janssens te publiceren, het Spinoza-weblog van deze Stan Verdult uitkozen.

Opdat geïnteresseerden zelf kunnen kiezen heb ik heden zowel het DOC-bestand als het PDFbestand op internet gebracht (3 april 2015 naar veiliger omgeving verplaatst). Zo kan ieder zelf besluiten vanuit welk document hij of zij kennis neemt van het stuk.

Het document geeft voorafgaande aan de vertaling een informatieve inleiding over Wachter en zijn Elucidarius Cabbalisticus, over Spinoza en de kabbala, en over Leibniz en zijn Animadversiones ad Wachteri librum, zijn commentaar op Wachter.

Met dank aan de gebroeders Janssens.

Stan Verdult 

Reacties

Heden zijn gecorrigeerde versies (van DOC en PDF) in de plaats van de eerdere geplaatst.