'Is-ie het of is-ie het niet?'

U mag voor uzelf raden uit welk schilderij dit een detail is.
Morgen zal ik 't verklappen. 

Aanvulling 16 augustus 2016: Het is een detail uit

 

Samuel van Hoogstraten - portrait of a man, possibly baruch spinoza (detail) 1670 oil on canvas. [Van hier]

Zie dit blog [en aanvullend dit blog] over de zeer te betwisten aanname dat het om Spinoza zou gaan. In dat eerste blog geef ik aan dat de onbeholpen bef en de manier waarop de handen een brief "vasthouden" serieus kunnen doen betwijfelen of het wel een schilderij van Van Hoogstraten is. Die man kon echt wel schilderen.

 

Toch blijft de afbeelding hardnekkig op de covers van boeken verschijnen - zoals enige jaren terug in Frankrijkc [cf.]

Alain Billecoq, Baruch Spinoza. La politique et la liberté,  CNDP, 2013

       

 

__________________________________________________________ 

En neem dan George Monck, first Duke of Albemarle (1608 - 1670), English soldier and politician who was instrumental in the restoration of the monarchy to Charles II in 1660.
Zou toch zo voor een oudere broer van onze filosoof kunnen doorgaan?

 

Reacties

Langs deze weg (en niet rechtstreeks in een blog) wil ik laten weten dat ik de mogelijkheid om te reageren voortaan sluit. Ik laat geen reacties meer geven. Ik ben nu te vaak onheus bejegend, waarbij – niet een keer maar meermalen - aan de integriteit van mijn Spinoza-interpretatie werd getwijfeld, onder het uiten van zeer onheuse persoonlijke aanvallen. Het grijpt me te zeer aan en dreigt me zelfs de interesse in het bloggen (en wellicht de Spinoza-studie) te ontnemen. Ik probeer door te gaan, en het weer leuk te gaan vinden. Maar verschaf me – hoe jammer ik het ook vind – intussen de rust die ik minsten een tijdje nodig heb. Wie weet maak ik ooit de reactiemogelijkheid weer open.
Verder wil ik nog zeggen dat ik moe ervan wordt dat een bezoeker en reagerende op dit blog niet wenst in te zien dat Spinoza in 1/17s een contrafactische redenering opzet, een gedachtenexperiment brengt, en zo bereid is Spinoza in één scholium twee tegenstrijdige dingen te laten zeggen, n.l. de het verstand wel én niet tot het wezen van God behoort. Ja, hier word ik langzamerhand moe van.
Voor de duidelijkheid: ik geef geen reactiemogelijkheid via de-mail. Dus verzoek ik het niet via die weg te willen proberen. Mails met die intentie beantwoord ik niet.

Nog e.e.a. aan blog toegevoegd