Inutilis scientia Spinozana [235] "Ook Spinoza-populier moet het loodje leggen"

Het AD-Den Haag heeft vandaag het bericht dat de gemeente Den Haag zo’n 800 populieren gaat rooien vanwege gevaar van afbrekende takken. Ook die in de tuin bij de Nieuwe Kerk en dus ook die bij het grafmonument van Spinoza. Er komen iepen voor in de plaats. Omwonenden zijn ‘geschokt’, zo is aldaar te lezen.

Het AD heeft er deze droevige foto van laten maken


© AD.

Reacties

Veel mensen in de totaal verstedelijkte Randstad/Holland verstaan niet meer dat bomen in de weg kunnen komen te staan (en gevaar van afbrekende vallende takken opleveren) Ze denken 'de natura' eventjes voorrang te moeten geven (misplaatst begrip) Analoog aan hun denkbeelden (imaginaties) over de jacht en het konijnen eten. Gruwelijk...ze zijn het gras vergeten en de smaak van water en het waaien; ze zullen bang en verongelijkt dood gaan. Ondertussen lijkt Spinoza in hun milieu versteend; dat krijg je er van als je denkmalen opricht. Tegen een grafmonument kan ik geen enkel bezwaar aantekenen, zeker niet als er CAUTE op staat. Zaag die boom af en maak er planken van !