Inutilis scientia Spinozana [218] Spinoza op wikikids

Er bestaat ook een wiki voor kinderen: wikikids.nl – en daarop staat (ik weet niet hoelang) ook een pagina over Spinoza. Ik vind het nogal een schande dat kinderen zo’n merkwaardig beeld van Spinoza wordt bijgebracht.

De logica: “Het opschrijven van ideeën en gedachten zorgde ervoor dat Spinoza boeken schreef.”

Vreemde foutjes als: “de reden volgen en zich niet laten afleiden van emotie.” (twee foutjes ineen)

En zie eens wat een invloed Spinoza had:
“Doordat Spinoza zijn gedachten en ideeën opschreef, ontstond er de vrijheid van meningsuiting.”

Aan de “Korte Verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand" wordt ten onrechte de titel toegevoegd: "Tractatus de Deo et homine etjusque felicitate" (alsof die titel van Spinoza was, i.p.v. van Johannes van Vloten).

Over de TTP: “God spreekt door de profeet en profetie ontleent haar gezag aan het gegeven dat zij door God is geïnspireerd.”

De "Stelkonstige reeckening van den regenboog" & "Reeckening van kanssen vraeg - Stucken" zouden ook van zijn hand zijn en eveneens in 1677 zijn gepubliceerd.  

En dan de externe links, zoals

Canonitem Spinoza Deze heeft kennelijk nog niemand van de makers aangeklikt (in de url zit ’n fout; en trouwens wie noemt een link nu ‘canonitem’?). En  

Weetje Spinoza Deze brengt je echter niet naar een afdeling Spinoza; als je op de site van ankomst dan verder op Spinoza zoekt kom je b.v. op http://italie.yurls.net/nl/page/896684 waar je vindt:

Weet jij wat een pseudoniem is?
Waarom gebruiken mensen pseudoniemen?

Spinoza
In de tijd van de regenten en vorsten (1600-1700) gebruikte Spinoza ook een pseudoniem. Ontdek waarom hij dat gedaan heeft.
Canon | Spinoza

Gelukkig zit ook in deze url een fout, zodat de zoektocht dood loopt.