Inutilis scientia Spinozana [208] Spinoza schaamteloos ingezet voor FOEL - whose crazy idea is it anyway?

Ja, Spinoza is als t ware vogelvrij en kan door iedereen zomaar gebruikt worden. Zie hoe voor ‘FOEL’ - Festival of Entrepreneurial Learning 18, 19, 20 November 2016 ‘- Spinoza zgn. geciteerd wordt in: "Entrepreneurship is Passion, Play & Purpuse" – Spinoza

    

Over de hele wereld worden intussen al jaren “Entrepreneurship Festivals” gehouden (type maar in Google in): Entrepreneurs Festival - NYU Entrepreneurship, The Women's Entrepreneurs Festival, Startup Festival, Entrepreneurship is a process of continuous learning. En als zoiets in Amsterdam georganiseerd wordt, moet Spinoza er dus bij. [Cf. twitter]

<