Inutilis scientia Spinozana [127] Spinoza toegevoegd aan de reeks "Filosofia e salute"

Of de Italiaan Maurizio Zani de enige is die aan de reeks Filosofia e salute [Filosofie en gezondheid] schrijft, weet ik niet, maar ik heb wel de indruk. Aan een hele serie van die boekjes die hij in die reeks van uitgeverij Riza op zijn naam bracht, is nu deze maand een boekje over Spinoza toegevoegd. Als ik de ondertitel zie, weet ik het niet…

Maurizio Zani, Spinoza. Essere ciò che siamo e divenire ciò che siamo capaci di divenire è l'unico scopo della vita [Zijn wie we zijn en worden wie we in staat zijn te worden is het enige doel van het leven]. Edizioni Riza, 2015-07-01 - 4,49 € [cf. en cf.]
books.google 

Het blijkt trouwens al eerder op 1 juli 2008 te zijn uitgekomen [cf.].