Het lijden, de dood en de begrafenis van Christus vatte Spinoza letterlijk op

We lezen de brief van Spinoza aan Oldenburg van 7 febr. 1676, een jaar voor zijn dood:

Verder vat ik evenals gij het lijden, de dood en de begrafenis van Christus letterlijk op, zijn opstanding daarentegen symbolisch. Toegegeven, de bijzonderheden waarmee ook deze laatste door de evangelisten wordt verhaald, zijn zodanig, dat wij niet kunnen ontkennen dat zij zelf geloofd hebben dat Christus lichamelijk is opgestaan, dat hij ten hemel is gevaren om te zitten aan Gods rechterhand, en dat ook ongelovigen dit hadden kunnen zien als ze erbij geweest waren op die plaatsen, waar Christus zelf aan zijn discipelen verscheen. Hierin kunnen zij echter, zonder dat dit de leer van het evangelie aantast, gedwaald hebben, zoals ook andere profeten is overkomen, waarvan ik in mijn vorige brief voorbeelden heb gegeven. Maar Paulus, aan wie Christus naderhand eveneens verschenen is, beroemt er zich op dat hij Christus gekend heeft, niet naar het vlees, maar naar de geest.

De eerste zin luidt in het Latijn: "Caeterùm Christi passionem, mortem, & sepulturam tecum literaliter accipio, ejus autem resurrectionem allegoricè."

Merk op hoe Spinoza i.t.t. zijn ernstige bezwaar in het 7e hoofdstuk van de TTP tegen Maimonides allegorisch lezen van de Bijbel, hier geen enkele moeite met allegorische lezen heeft. De apostelen konden dit wel zo geloofd hebben en de evangelisten het zo opgeschreven, maar wat onmogelijk is (uit de dood opstaan) kan niet letterlijk waar zijn. Dat wat Pasen betreft.

Maar vandaag is Goede Vrijdag en dan gaat het om het lijden, de dood en de begrafenis.

En terwijl ik de Mattheus Passion beluister kwamen de herinneringen aan mijn jeugd en dat jarenlang zo belangrijke tijdstip van 15:00 uur! Hoe vaak was ik als kind dan niet in de O.L.Vrouw van Goede Raad kerk voor de gang - als misdienaar vaak - langs de Kruiswegstaties en dan... het biddend gedenken om drie uur. Ook al ben ik al het veruit grootste deel van m'n leven 'ongelovig' en onkerkelijk: die dingen raak je niet kwijt, die zitten ingebakken in je lijfelijk gewortelde herinneringen. Je kindertijd is belangrijker dan jij.
En dus ging dit blog exact om drie uur online!